Klimaat en Bedrijf

10 februari 2022

Circulair Friesland

Samenwerken, elkaar versterken en met name van elkaar leren. Dat zijn de sleutelwoorden bij Circulair Friesland, een vereniging opgericht door het Friese bedrijfsleven met als doel om met elkaar grotere stappen te zetten in de circulaire economie. Inmiddels bestaat de vereniging uit 120 enthousiaste leden waar naast MKB-bedrijven ook overheden en kennisinstellingen bij zijn aangesloten. ‘Maar er staat geen hek met prikkeldraad om de provinciegrens’ vertelt Evert Jan van Nijen. Hij is sinds een jaar directeur bij de Vereniging Circulair Friesland. ‘Wij willen dan ook graag een katalysator zijn in de Noordelijke regio en hierin samenwerken met noordelijke partners.’

3-daags ontwikkeltraject

Maar hoe begin je als bedrijf aan circulair ondernemen? ‘Als een bedrijf aangeeft graag circulair te willen ondernemen, dan is de eerste stap al gezet.’ vertelt Bart Volkers, projectmanager bij Circulair Friesland. ‘Je ziet dat veel bedrijven nog niets van circulair afweten. Er zijn tienduizenden bedrijven in Friesland. Dat schetst wel het perspectief. Binnen onze vereniging hebben we een aantal tools ontwikkeld om bedrijven op weg te helpen, waaronder de CIRCO-Track. Een driedaags ontwikkeltraject over hoe een ondernemer circulair kan ondernemen. Qua businessmodel maar ook qua producten, materialen en diensten die men aanbiedt. Daarbij maken we ook gebruik van landelijke kennis die elders is ontwikkeld.’

‘Het mooie aan de CIRCO-Track is dat je niet een complete winter in de schoolbanken hoeft te zitten.’ vult Van Nijen Volkers aan. ‘Je komt daadwerkelijk op dag drie met een circulair businessplan naar buiten en de volgende dag kun je er mee aan de slag.’

De tekst gaat onder de foto verder.

Afb 2: Circulair Friesland
Bij PMF Stalen Masten uit Burgun maken ze nieuwe lantaarnpalen van afgeschreven lantaarnpalen.

Refurbisched lantaarnpalen

Een mooi voorbeeld van Circulair Friesland in de praktijk is te vinden bij PMF Stalen Masten uit Burgum. PMF ontwerpt, produceert en levert stalen masten voor o.a. straatverlichting, verkeerssignalering en bewegwijzering. Dat deden ze altijd met nieuw staal. Vanuit de CIRCO-Track kwam het idee naar voren om ze te maken van gebruikt staal. ‘Lantaarnpalen zijn in Nederland na 30 à 40 jaar afgeschreven en worden verschroot.’ legt Van Nijen uit. ‘Bij PMF zamelen ze nu de afgeschreven palen in, halen ze door een productielijn heen en vervolgens komt er een nieuwe lantaarnpaal uit. Waar ze daarna tegen aanliepen was dat die refurbisched lantaarnpalen volgens de contracten met overheden niet toegestaan waren. ‘ De vereniging bracht hen in contact met de gemeente Leeuwarden en de provincie. Zij zijn ook lid van de vereniging en hielpen PMF in het proces om het te kunnen voorschrijven en toepassen in de praktijk en traden daarmee op als ‘launching customer’. Zij hebben de lantaarnpalen geplaatst, waarna PMF bij een volgende aanbesteding kon laten zien dat het toepaste materialen zijn.’

Amerikaanse Duurzaamheidsprijs

Circulair Friesland heeft als ambitie om in 2025 één van de meest circulaire regio’s van Europa te zijn. ‘Een ambitie die al langer op het bord geschreven staat’ vertelt Van Nijen. ‘Het is daarom belangrijk dat we ons verhaal uitdragen. Binnen de regio, maar ook nationaal en internationaal. Want de regio’s kunnen elkaar inspireren en veel van elkaar leren.’

Voorzitter van Circulair Friesland John Vernooij mocht het verhaal van Circulair Friesland vertellen op het internationale podium van The World Circular Economy Forum. Daar was de in Washington gevestigde organisatie Leaders in Energy ook bij aanwezig. Zij rijken jaarlijks de Amerikaanse 4Gen Awards uit en ze waren zo onder de indruk van de stappen die de leden van Circulair Friesland hebben gezet dat Circulair Friesland als eerste niet-Amerikaanse organisatie de prijs in ontvangst mochten worden. ‘We moesten er wel even voor opblijven, want de prijs werd midden in de nacht uitgereikt’ lacht Van Nijen. ‘En de volgende dag gaan we gewoon weer nuchter verder met ons werk.’ typeert Van Nijen de Friese mentaliteit.

Noord Nederland Verdient Circulair

Circulair Friesland is een van de 20 partners van Noord Nederland Verdient Circulair met de kick-off tijdens deze Week van de Circulariteit. ‘We gaan als noordelijke coalitie samenwerken om vervolgens met een aantal programma’s en trainingen de Mkb’ers te helpen om praktische meters te maken en ze echt concreet te helpen bij hun circulaire ambities.’ licht Van Nijen de plannen van Noord Nederland Verdient Circulair toe. ‘Schouder aan schouder, maar ieder vanuit zijn eigen kracht, het MKB in Noord-Nederland helpen hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening circulair te maken.’

‘En dan zou het fantastisch zijn dat we als coalitie over anderhalf jaar een dekking met circulaire kennis over alle drie de provincies hebben, zodat bedrijven bij één organisatie in hun regiokunnen aankloppen om circulair te kunnen ondernemen.’ besluit Volkers.

Jan Henk Wijma - CEO van Purified Metal Company

“Je kunt niet circulair zijn zonder samen te werken”

Rijnie Trip - Directeur en eigenaar van Van Lier Catering B.V.

“Circulair ondernemen moet vanzelfsprekend worden, dan wordt het vanzelf makkelijk. Maar het begint bij jezelf. Het gaat wel over onze toekomst!”

Carlo Ezinga - Coöperatief Directeur bij Rabobank in de regio Groningen-Drenthe

“Het maakt nogal verschil of je een winkel bent, horeca of een productiebedrijf, er is niet één oplossing. Maar er zijn altijd wegen.”

7 t/m 11 februari - Lees inspirerende verhalen

“De week van de Circulaire Economie”

Afbeelding 8

Strategisch partner circulair

Het veranderen van de huidige Noordelijk economie tot een circulaire en duurzame economie is het raakvlak van het strategische partnerschap van VNO-NCW Noord en Rabobank.

Vanaf dit nieuwe verenigingsjaar is Rabobank met zijn belangrijke landelijke en regionale netwerk ons strategisch partner. Samen willen we ondernemers bewust maken van de voordelen en mogelijkheden van de circulaire economie.

Rabobank ziet circulair ondernemen als een van de pijlers van de Nederlandse economie. Circulair ondernemen zorgt voor welvaart en welzijn. En een veerkrachtige en concurrerende economie op de lange termijn. Kortom, een toekomstbestendig economisch systeem, met bedrijven die individueel en als keten gezonde verdienmodellen hebben en daardoor goed financierbaar zijn.

Breed betrokken
Daarnaast is Rabobank breed betrokken bij het verder ontwikkelen en mogelijk maken van ondernemerschap in onze regio. Samen kunnen we onze beide achterbannen dan ook ruimte geven om dit verder te ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio