Organisatie

Organisatie van de vereniging

VNO-NCW MKB Noord is de grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden. De vereniging heeft bijna 1.500 leden en is met de 22 aangesloten ondernemersverenigingen aangesloten bij ruim 4.000 bedrijven in Friesland, Drenthe en Groningen. Samen vormen we een breed netwerk, delen we kennis en zetten ons in voor een succesvolle lobby.

#Mission statement

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, om met hun zaak bezig te zijn. Succesvolle ondernemers weten te groeien door buiten kaders te denken. Daar moeten ze tijd en ruimte voor hebben. Ondernemen is ook het leggen van verbindingen. In (Noord-)Nederland maar ook over grenzen heen.

Als ondernemers in de wirwar van regels tegen grenzen aan lopen, is het belangrijk om iemand te hebben die hen helpt en handvatten geeft om nieuwe ruimte te ontdekken. Zowel voor hen persoonlijk als voor de onderneming. VNO-NCW MKB Noord geeft die ruimte.

VNO-NCW MKB Noord #geeftruimte aan ondernemers

Voor een effectieve, regionale lobby werken we samen met lokale ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere belanghebbenden. Door de verbondenheid met de landelijke werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid.

Lees ook onze visie 2035: Een nieuw perpectief voor een kansrijke regio.

Organisatie

VNO-NCW MKB Noord is één vereniging met drie mogelijke lidmaatschappen. Het bestuur van de vereniging kent drie regiobesturen die bestaan uit leden uit de desbetreffende provincies. De voorzitters uit de regiobesturen vormen samen met de voorzitter VNO-NCW Noord, de voorzitter MKB Noord en de penningmeester het Algemeen Bestuur. Ook de directeur van de vereniging zit in het Algemeen Bestuur. Deze stuurt het team aan en is samen met de voorzitter en de vice-voorzitter en de penningmeester verantwoordelijk door het dagelijks bestuur van VNO-NCW MKB Noord.

Het team

Het team van VNO-NCW MKB Noord bestaat uit een divers team van professionals:

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de vereniging vertegenwoordigt alle leden en is een afspiegeling van de achterban van VNO-NCW MKB Noord, zowel qua sector, bedrijfsgrootte als regio. Het Algemeen Bestuur van VNO-NCW MKB Noord bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, de voorzitters van onze drie regiobesturen en de voorzitters van het bestuur van JNO.

Regiobestuur Drenthe

Regiobestuur Drenthe bestaat uit een vertegenwoordiging van Drentse bestuursleden die zelf lid zijn van VNO-NCW Noord en/of MKB Noord. Het bestuur heeft een eigen voorzitter en wordt ondersteunt door regiomanager Drenthe en de coördinator evenementen/projecten en management ondersteuning.

Regiobestuur Friesland

Regiobestuur Friesland bestaat uit een vertegenwoordiging van Friese bestuursleden die zelf lid zijn van VNO-NCW Noord en/of MKB Noord. Het bestuur heeft een eigen voorzitter en wordt ondersteunt door regiomanager Friesland en de coördinator evenementen/projecten en management ondersteuning.

Regiobestuur Groningen

Regiobestuur Groningen bestaat uit een vertegenwoordiging van Groningse bestuursleden die zelf lid zijn van VNO-NCW Noord en/of MKB Noord. Het bestuur heeft een eigen voorzitter en wordt ondersteunt door regiomanager Groningen en de coördinator evenementen/projecten en management ondersteuning.

Bestuur JNO

Bestuur JNO bestaat uit een vertegenwoordiging van bestuursleden die lid zijn van VNO-NCW Noord én JNO. Het bestuur heeft een twee voorzitters en wordt ondersteunt door verenigingsmanager.

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio