Infrastructuur en Mobiliteit

Een uitstekende bereikbaarheid is cruciaal voor de Noordelijke economie. De stedelijke en regionale netwerken zijn net als het hoofdnetwerk hoogwaardig en samenhangend op het gebied van wegen, water, lucht en OV. Meer thuiswerken en zero-emissie-voertuigen in de binnensteden zal gevolgen hebben op onze infrastructuur en mobiliteit.

 

Afbeelding 2

Spoor

Met de Lelylijn is Noord-Nederland met een snelle spoorverbinding verbonden met de Randstad. VNO-NCW MKB Noord zet zich in voor een snelle verbinding. De Lelylijn houdt niet op in Groningen of Leeuwarden, maar door het tracé van de Wunderline komt er een snelle verbinding met Bremen, Hamburg en de rest van Duitsland en Scandinavië. Met de aanleg van de Nedersaksenlijn wordt een rechtstreekse verbinding gelegd tussen Groningen/Assen en Twente.

Jantje Schiphorst over de Lelylijn in GeeftRuimte Magazine - oud-bestuurslid VNO-NCW Noord regio Groningen

“Door het Noorden beter te ontsluiten, kunnen we een nationaal probleem oplossen. We ontlasten de Randstad door wonen en werken aan beide kanten te organiseren.”

Wegen

Wegverkeer naar het belangrijke industrieel cluster in de Eemsdelta moet over een rijksweg ontsloten worden, met een aquaduct daar waar het Eemskanaal wordt gekruist. De ontsluiting van het Eemsdeltagebied moet veel beter door er een A33 (Rijksweg) weg van te maken. Voor de stad Groningen is de prioriteit de rondweg rondom Groningen ofwel Groningen Bereikbaar. Wij willen dat de overlast hiervan beperkt blijft. Daarom investeren wij in de relatie met Groningen Bereikbaar en denken we mee met oplossingen.

Een knelpunt op de A28 is het kruispunt Zwolle-Hoogeveen.. Niet alleen voor normaal verkeer is een goede doorstroming van belang, ook voor de transportsector is dit belangrijk. Een verbreding van de A28 bij Hoogeveen is daarvoor een goede oplossing. En voor provincie Drenthe heeft de verdubbeling N34 inclusief de aanpak rotonde Gieten prioriteit. 

Voor de provincie Fryslân zijn de prioriteiten de aquaducten A6/ A7. Ook voor de recreatievaart zou een ononderbroken doorvaart goed zijn. Het verbreden en verlengen van de sluizen van Kornwerderzand is essentieel voor de achterliggende bedrijven rondom het IJsselmeer.

Transport

Groningen Airport Eelde (GAE) is de luchthaven van het Noorden en van belang voor het vestigingsklimaat van Noord-Nederland. Het behoort tot de collectieve infrastructuur van onze regio en Nederland. GAE levert meerwaarde voor zakelijk en vakantievluchten, opleidingsdoeleinden en innovatie als de opkomst van drones en elektrisch vliegen. Maar ook de aanleg van de testbaan van de Hyperloop in Groningen gaat een andere kijk op transport geven.

Jan Baljeu over mobiliteit in binnensteden in GeeftRuimte Magazine - directeur Friesland Lease

“Het moet aantrekkelijk worden om de auto aan de rand van de stad te laten staan.”

Strategisch partner

Logo Friesland Lease

We werken binnen dit speerpunt samen met:

Logo Drenthe
Logo Fryslân
Logo Groningen
Logo Lelylijn
logo Groningen Bereikbaar
logo Gemeente Groningen
logo Gemeente Leeuwarden
logo Gemeente Assen

Meer infrastructuur en mobiliteit

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio