Noordgangen

Naast het leggen van nieuwe contacten, is ook het uitwisselen van kennis en ervaringen een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap. Hiervoor zijn er 21 Noordgangen actief. Dit zijn groepen ondernemers die vijf tot zes keer per jaar in een vaste samenstelling samenkomen om ervaringen te delen en gezamenlijk te zorgen voor verdieping op voor hen relevante onderwerpen.

"De kracht van VNO-NCW Noord is het veelzijdige netwerk van ruim 1.100 persoonlijke leden.”

De onderwerpen worden onderling bepaald. Dus binnen een Noordgang bespreken de leden zaken die zij interessant vinden of bespreekbaar willen maken zoals actuele kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen, over hun eigen ondernemerschap of over gemeenschappelijke interesses waar ze als groep dieper op in willen gaan. De sfeer is informeel en door elkaar meerdere keren per jaar te spreken ontstaat er onderling vertrouwen, waardoor alle onderwerpen op elk niveau bespreekbaar zijn. 
De Noordgang bepaalt zelf op welke manier zij hun bijeenkomsten vormgeven en zijn in die zin zelfstandig. Ze bepalen zelf de locaties, onderwerpen en welke activiteiten ze ondernemen. Iedere Noordgang heeft een voorzitter die het aanspreekpunt is.

Bij elke Noordgang is ook een medewerker van het team van VNO-NCW Noord aangesloten. Als deelnemer, maar ook om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij onze leden en hun bedrijven. Onze leden helpen bij het bepalen van onze agenda en VNO-NCW Noord vraagt of wij bezig zijn met de juiste dingen. Zo helpen onze leden bij het bepalen van onze agenda en toetst het team of we bezig zijn met de juiste dingen.

Aan het lidmaatschap van een Noordgang is geen aanvullende contributie verbonden. De organisatorische kosten van de Noordgang-bijeenkomsten worden door VNO-NCW Noord gedragen. Bijkomende kosten worden hoofdelijk omgeslagen, te denken valt aan een lunch of diner met de Noordgang of een spreker die de Noordgang inhuurt.

Een overzicht van alle Noordgangen

Noordgang Regio
Zuidoost Drenthe Zuidoost Drenthe
Ondernemerslust Drenthe
JongLeren Drenthe Groningen / Drenthe
Willem IV Groningen
NUTS Groningen
Grunniger Raif Groningen
Groningen I Groningen
JNOordgang Groningen / Emmen / Leeuwarden
JongLeren Groningen I Groningen
JongLeren Groningen II Groningen
Noordgroep Groningen
't kon 6 MINDER Groningen
Sneek Friesland / Groningen
Semler Noordstijl Friesland / Groningen
Grutte Pier Friesland
Friesland West Friesland
De Tadema Strijders Friesland
Heerenveen-Joure Friesland
Sa is 't  Friesland
JongLeren Friesland Friesland

 

"‘De Noordgang is voor mij een soort van gratis Raad van Commissarissen.’”

Tijdens het Noordgangen-uitje voor alle leden die actief zijn binnen een Noordgang, vroegen we enkelen om te vertellen over hun drijfveren om lid te zijn van een Noordgang. Ter inspiratie en om eventuele twijfels over een deelname weg te nemen. Want ieder VNO-NCW Noord-lid mag deelnemen!

Wil je meer informatie of wil je deelnemen? Neem dan contact op met Rik van der Es, es@vnoncw-mkbnoord.nl of 06-12 91 39 73.

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio