Platform Ondernemer en Maatschappij

Het doel van het Platform Ondernemer en Maatschappij (POM) is maatschappelijk en brengt relevante onderwerpen onder de aandacht bij ondernemers en wil deze ontwikkelingen vervolgens duiden.

Wetenschap – religie – ondernemerschap

Dat ‘zoveel meer’ speelt zich wel altijd af binnen de driehoek wetenschap, religie,  ondernemerschap en focust het platform zich ieder jaar op een ander actueel thema. Thema’s van de afgelopen jaren waren ‘De onderkant van de arbeidsmarkt’,  ‘Anders kijken naar duurzaam ondernemen’ en ‘Hoe laten wij de wereld na voor de volgende generaties?’.

Tijdens de bijeenkomsten van POM praten de leden over verschillende onderwerpen. Ze kijken naar de actualiteit, naar de ontwikkelingen die gaande zijn en koppelen dat aan Noord- Nederland.

Juist in deze tijden waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en traditionele
bedrijven steeds meer de hete adem van disruptieve, technologische ontwikkelingen in de nek voelen hijgen, wil POM ondernemers bewust laten worden van het belang van maatschappelijke betrokkenheid.

Visite Veenhuizen

Visite Veenhuizen is een bijeenkomst die POM traditiegetrouw op de derde dinsdag in mei organiseert. Op deze bijeenkomst worden alle leden van VNO-NCW Noord uitgenodigd in het gevangenismuseum in Veenhuizen om zich door POM te laten inspireren en verder te kijken dan de waan van de dag.

Met de (bureau)poten in de klei - Platform Ondernemer en Maatschappij

“Visite Veenhuizen 2023: De kloof tussen politiek en ondernemer bekeken vanuit de driehoek wetenschap, religie en ondernemerschap.”

Historie

Het platform ‘Ondernemer en Maatschappij’ is eind 2005 in het leven geroepen door VNO-NCW Noord en kreeg in die tijd de naam beleidscommissie Ondernemer en Maatschappij. Tijdens de eerste vergadering in 2005 werd afgesproken dat de commissie vooral kritische vragen zou moeten stellen, doch niet zozeer de antwoorden moest geven ten aanzien van allerlei sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. De commissie zou vooral een ideeënbeweging moeten zijn die de bezinningsfunctie binnen de vereniging tot haar recht zou moeten laten komen.

In die tijd werden vraagstukken als globalisering, verzorgingsstaat, migratie, armoede, bezinning, reflectie, de kunst van het volgen, inclusief denken, leiderschap, fatsoenlijk ondernemen, authenticiteit, retraite etc. genoemd als onderwerpen die het ondernemerschap beïnvloeden. Het initiatief in het Noorden volgde nadat er op landelijk niveau een ‘klankbordgroep levensbeschouwing en ondernemen’ was geïnstalleerd. Deze landelijke klankbordgroep zag voor zichzelf een opdracht in het ondersteunen van staf en curatorium van VNO-NCW.

In Noord-Nederland werd deze opdracht overgenomen. Het huidige platform stelde zichzelf het doel staf, directie en bestuur van VNO-NCW Noord gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast ook vooral aan te zetten tot kritisch nadenken.

Op landelijk niveau werd afgesproken dat de klankbordgroep zich ging uitspreken over het jaarlijkse Bilderberg-thema. In navolging daarvan werd in Noord Nederland de Visite Veenhuizen bedacht als jaarlijkse bijeenkomst waar ondernemerschap wordt verbonden aan morele en ethische kwesties.

Observaties in relatie tot het toekomstperspectief van POM

De deelnemers aan het platform in 2015 hebben uitgesproken zeggingskracht binnen de vereniging VNO-NCW MKB-Noord te willen hebben. Dat klinkt logisch aangezien POM bij het overgrote deel van de leden én bestuursleden van de vereniging VNO-NCW Noord minder bekend of zelfs helemaal onbekend is.

Ondernemen zonder verliezers; zo pak jij je kansen!

Ondernemen zonder verliezers; zo pak jij je kansen!

Jan Jonker was keynote speaker tijdens de break-outsessie van Platform Ondernemer en Maatschappij (POM) op Trendship 2024 . De emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Circulair Ondernemen is gespecialiseerd in nieuwe businessmodellen en duurzaam(heid) organiseren. Het thema van deze sessie was: Hoe maak je als bedrijf meer positieve impact (sociaal en ecologisch), terwijl je business “gewoon” door gaat? POM-voorzitter Roelof de Vries ging met hem in gesprek.

Lees het artikel
Mensen met beperkingen inzetten, dat doe je gewoon…

Mensen met beperkingen inzetten, dat doe je gewoon…

“Het komt uit mijn eigen hart, we zijn er al wel 20 jaar mee bezig, met arbeidsparticipatie” . Voor Annette van der Meulen is bezig zijn met mensen die buiten de regulieren arbeidsboot vallen dan ook heel gewoon. “Dat doe je gewoon”. Maar zo gewoon is het natuurlijk niet. Zeker niet in een economie die vrijwel alleen om geld draait.

Lees het artikel
Verduurzamen in de agrarische sector

Verduurzamen in de agrarische sector

De komende visite Veenhuizen staat in het teken van de noodzaak tot veranderen. Economisch én maatschappelijk relevant zijn, dat is wat de toekomst van ons vraagt. Veel ondernemers maakten deze stap al. In een reeks artikelen geven we mooie voorbeelden.

Verduurzamen in de agrarische sector
Armoede bij werknemers

Armoede bij werknemers

‘Kan ik even met je praten’, na maanden zorgen over het functioneren kwam het hoge woord eruit. ‘Of hij een voorschot kon krijgen, want hij kon de huur niet meer betalen en dat al maanden niet en dreigde uitzetting, o ja, de energienota stond ook al maanden open’. Dat dit voorkomt bij een medewerker van een accountantskantoor was voor ons een nieuwe ervaring. Maar 62%[1] van de bedrijven heeft te maken met armoede, schulden of zeg maar financiële problemen bij medewerkers. Het POM (Platform Ondernemers en Maatschappij) wil in deze tijd van de toeslagenaffaire aandacht vestigen op dit probleem. Wat zijn goede ervaringen en wat kunt u doen.

Armoede bij werknemers

Whitepaper: Toekomstbestendig ondernemerschap met sufficiency driven business models

whitepaper-toekomstbestendig-ondernemerschap-met-suffiency-driven-bussines-models.pdf
  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio