DGA-clusters

Voor Directeuren Groot Aandeelhouders (DGA’s) zijn er speciale groepen van ondernemers; de DGA-clusters. Deze bieden de mogelijkheid om met ondernemers in een gelijke positie bij elkaar te komen om over zeer specifieke zaken kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om hun bedrijven een blik achter de schermen te krijgen. Het doel is om zo van elkaar te leren.

Een ander doel is het identificeren van thema’s en/of knelpunten die het functioneren van (familie)bedrijven belemmeren, waaraan de overheden en politiek wat zouden moeten doen. De besproken aandachtpunten uit de Noordelijke clusters, speelt VNO-NCW Noord door naar het landelijk DGA-platform van VNO-NCW. Daarin zit ook structureel een vertegenwoordiger vanuit VNO-NCW Noord.

Van de DGA’s wordt een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten verwacht. De groep wordt zorgvuldig samengesteld en komt altijd bij een andere deelnemer op locatie bij elkaar. Elke bijeenkomst bestaat uit een inhoudelijk deel en een informeel deel. Tijdens het informele deel wordt samen wat gegeten voor meer persoonlijk contact.

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio