Ondernemerschap

Ondernemerschap is een breed thema binnen VNO-NCW MKB Noord en loopt dwars door alle andere thema’s heen. De vereniging wil ondernemerschap stimuleren. Het is de welvaartsmotor van Nederland. De kracht van ondernemerschap kan nog meer ingezet worden dan nu gebeurt. We doen dat op verschillende niveaus: die van de ondernemer (de mens, kennis en vaardigheden), de onderneming (het bedrijf) en de directe omgeving van de ondernemer. We willen een logische, toegankelijke en betrouwbare partner voor onze leden zijn, als het gaat om het versterken van hun onderneming of hun ondernemerschap.
 

Kees Jan Schott & Sievert Uneken - Ondernemers in het centrum van Veendam

“Het centrum moet de huiskamer zijn van Veendam”

VNO-NCW MKB Noord organiseert verschillende activiteiten en bijeenkomsten - samen met (kennis)partners - om ondernemerschap te stimuleren. Het doel is altijd om ondernemers van kennis te voorzien of van elkaar te leren. We willen je inspireren met mooie ondernemersverhalen. Dit doen we bijvoorbeeld met ‘Meet the Entrepreneur’ waarin een bijzondere ondernemer zijn/haar verhaal deelt. Tijdens de Dag van de Ondernemer vieren we het ondernemerschap en zetten we ondernemers in het zonnetje. Met partners bieden we masterclasses en kennissessies aan.

Afb 4: Ondernemerschap
Meet the Entrepreneur in De Lawei, Drachten

Daarnaast wijzen we ondernemers de weg in allerlei publiek-private organisaties en regelingen om ondernemers verder helpen. We lobbyen om lokaal en regionaal beleid ondernemersvriendelijk(er) te maken. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, lasten, subsidies en de invloed daarvan op ondernemers. Tweejaarlijks toetsen we met de verkiezing van de MKB Vriendelijkste gemeente hoe ondernemers de dienstverlening van hun gemeente ervaren. 

Ten slotte voeren we regelmatig wisselende maatschappelijke projecten uit. Hierbij kun je denken aan projecten op het snijvlak van ondernemerschap en onderwijs of aan het project Door Geldzorgen Geraakt. Hiermee maken we werkgevers bewust van hoe geldzorgen de ondernemer en werknemers raken en wat ze hier samen aan kunnen doen.

Doe mee met de VNO-NCW MKB Noord Masterclasses

Doe mee met de VNO-NCW MKB Noord Masterclasses

Ontwikkel je ondernemer skills en doe mee met een van de VNO-NCW MKB Noord Masterclasses gegeven door onze partners Afier, De Friesland, Hanzehogeschool of Talent Performance.

Meer informatie

Talent in Toezicht

Met onze strategisch partner Talent Performance zetten we ons in om de diversiteit en ondernemerschap in Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen te vergroten. Dat doen we met onze masterclass Toezichthouden én Talent in Toezicht. Diversiteit voegt creativiteit en innovatie toe. Het nieuwe toezichthouden gaat over de kunst van het verbinden van ervaring met nieuwe, frisse invloeden. Zijn de binnen- en buitenwereld van een organisatie nog verbonden? Daarvoor is een evenwichtiger vertegenwoordiging van de buitenwereld noodzakelijk. Als beginnend toezichthouder leer je enorm veel in een toezichthoudende rol, ook voor je eigen bedrijfsvoering. Maatschappelijke betrokkenheid kan een motivatie zijn, maar ook de kans een kijkje te nemen in de keuken van andere organisaties.

Oproep

Heb je plek voor beginnende toezichthouders in jouw organisatie? Meld je vacatures aan bij Talent in Toezicht. Je kunt geheel vrijblijvend via dit platform je vacatures voor traineeships onder de aandacht brengen. Kijk hier op Talentintoezicht.nl. >>

Versterk je ondernemerschap

Versterk je ondernemerschap

VNO-NCW MKB Noord wil ondernemers ruimte geven om te ondernemen. Ondernemerschap is: kansen zien, kansen benutten en toegevoegde waarde bieden. We wijzen je graag de weg in allerlei publiek-private mogelijkheden om je ondernemerschap te ontwikkelen.

Meer informatie
Het bijzondere ondernemersverhaal van Jos Blom - B&G Food Factory

“Uiteindelijk zijn er deuren open gegaan terwijl het leek alsof de hele wereld op slot ging.”

Strategisch partners

Logo ASBR Subsidium
Logo Deloitte
Logo Hanzehogeschool Groningen
Talent Performance

Kennispartner

Logo Afier

Meer ondernemerschap

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio