Arbeidsmarkt en Onderwijs

Voldoende capaciteit aan geschikte werknemers of zelfstandig opdrachtnemers  zodat beschikbaarheid van personele inzet gegarandeerd is, nu en in de toekomst. Dat is het doel dat VNO-NCW MKB Noord heeft op het thema Arbeidsmarkt en Onderwijs. Meer werkenden en minder werkzoekenden hebben een positieve effect op de bestedingen in de economie, de bedrijfsvoering van onze leden en maakt Noord-Nederland een aantrekkelijke plek om te ondernemen, uit te breiden en te vestigen.  

Van oudsher is VNO-NCW en MKB Nederland één van de sociale partners die samen met overheid en vakbonden overlegd over de Arbeidsmarkt. In Noord Nederland worden wij gevraagd deel te nemen aan overleggen en projecten. Hiermee kunnen we richting geven aan het beleid. Overheden zijn heel benieuwd wat er speelt bij ondernemers en wat hun behoeften zijn om beleid te vormen. We werken met altijd in gedachte de vraag van de ondernemer en werkgever.

Jurgen Elshof in GeeftRuimte Magazine - themahouder Arbeidsmarkt en Onderwijs

“We merken dat overheden van gemeenten en provincies heel benieuwd zijn naar wat er speelt bij ondernemers en wat de behoeften zijn.”

Scholingsalliantie Noord

Actueel omwille van de informatie voor (om)scholing en training. Van algemene verbetering van de leercultuur tot specifieke doorverwijzing naar actuele opleidingen. VNO-NCW MKB Noord is vertegenwoordigd in de kerngroep. Doel; Iedereen in Noord Nederland kan nu trainingen, scholingen en cursussen opzoeken, plannen en intersectoraal overstappen. Lees meer op de site van Scholingsalliantie Noord >

Noorden Leert Door

Het Noorden Leert Door is een samenwerkingsverband om doorleren en ontwikkelen te stimuleren in het noorden. Voor werknemers, werkzoekenden of zzp'ers. Het bedrijfsleven en organisaties hebben behoefte aan mensen die kunnen voldoen aan de snel veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Wij werken samen met Scholingsalliantie Noord en noordelijke ROC's. Lees meer op de siite van Scholingsalliantie Noord >

Arwin Nimis in GeeftRuimte Magazine - bestuursvoorzitter Drenthe College

“Uiteraard ontwikkelen we het aanbod van 'Het Noorden leert door' ook in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven. We hebben elkaar nodig.”

Van Werk naar Werk!

Landelijke initiatieven in verlengde van de corona crisisdienstverlening onder regie van Nederland Onderneemt Maatschappelijk/VNO-NCW en ministerie SZW. Samen met de Regionale Mobiliteitsteam, sociale partners en SBB werken we aan structuur om Van Werk naar Werk te vereenvoudigen. We zetten ons graag in om te zorgen dat Nederland door kan na Corona. VNO-NCW en MKB Nederland zich met de Stichting NLwerktaanwerk in om Van Werk naar Werk-initiatieven te ontwikkelen en ondersteunen. Lees meer over Van werk naar werk - sneller en eenvoudiger. >

Op weg naar 100.000!

Het gezamenlijke project ook van Nederland Onderneemt Maatschappelijk over afspraakbanen met activiteiten voor een inclusievere arbeidsmarkt. Zal het komende seizoen doorgang vinden. Wij stimuleren leden die initiatief nemen sociaal en maatschappelijk werknemers te laten participeren. Er is een uitgebreide toolbox beschikbaar. Lees meer op de site 100.000 banen! >

SER NN Pilot Energietransitie

De energietransitie vraagt om andere kennis en kunde. Voor werknemers en werkgevers zijn er in het project concrete plannen om dit te faciliteren en onderzoeken. Er is kennis over praktische trainingen maar ook onderzoek over competenties en de wil om te leren, ontwikkelen en over te stappen. Lees meer op de site van de SER >

Make It In The North

Dit (deels) Engelstalige platform bedoeld voor buitenlandse studenten en kenniswerkers voor de noordelijke werkgevers die daar behoefte aan hebben of krijgen. Coördinatie voor groei, modernisering website en banenevents ligt bij het International Welcome Center North. Lees meer op de site van Make It In The North >

Kansrijk! Leren en werken

De arbeidsmarkt biedt een enorm potentieel aan kansrijk talent als werkgevers en overheid samen werken in de opleiding, begeleiding en plaatsing van werkzoekenden en baanveranderaars. Het Leerwerkloket helpt zorgvuldig en efficiënt aan de juiste match. En ontzorgt met het opleiden van nieuwe medewerkers, subsidies, risicobeperking en administratieve lasten. Lees meer op de site Werk in Zicht >

Wim van de Pol in GeeftRuimte Magazine - bestuursvoorzitter ROC Noorderpoort

“We hebben in het Noorden veel meer dan we uitstralen!”

Diversiteit in Raden van Toezicht vergroten

VNO-NCW MKB Noord en executive search bureau Talent Performance zetten zich samen in om de vijver voor potentiële leden voor Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur te vernieuwen en vergroten. Dit doen we onder andere door de leden in masterclasses te informeren over de rol van toezichthouder en hen te enthousiasmeren om een dergelijke rol te vervullen.

Heb je interesse in een toezichthoudende functie, maar heb je nog geen ervaring als toezichthouder? Kijk dan op Talentintoezicht.nl. Hier vind je vacatures die mogelijk bij je passen. 

Geletterdheid

Geletterdheid

VNO-NCW MKB Noord vindt het belangrijk om werkgevers en ondernemers te ondersteunen om alles uit hun onderneming te halen wat erin zit. Met het project Taal Werkt! brengen we het belang van goede basisvaardigheden onder de aandacht om uiteindelijk de geletterdheid te verbeteren.

Lees meer over dit project

Strategisch partners

Logo Talent Performance
Logo Hanzehogeschool Groningen

Meer arbeidsmarkt en onderwijs

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio