Arbeidsmarkt en Onderwijs

Voldoende capaciteit aan geschikte werknemers of zelfstandig opdrachtnemers  zodat beschikbaarheid van personele inzet gegarandeerd is, nu en in de toekomst. Dat is het doel dat VNO-NCW MKB Noord heeft op het thema Arbeidsmarkt en Onderwijs. Meer werkenden en minder werkzoekenden hebben een positieve effect op de bestedingen in de economie, de bedrijfsvoering van onze leden en maakt Noord-Nederland een aantrekkelijke plek om te ondernemen, uit te breiden en te vestigen.  

Van oudsher is VNO-NCW en MKB Nederland één van de sociale partners die samen met overheid en vakbonden overlegd over de Arbeidsmarkt. In Noord Nederland worden wij gevraagd deel te nemen aan overleggen en projecten. Hiermee kunnen we richting geven aan het beleid. Overheden zijn heel benieuwd wat er speelt bij ondernemers en wat hun behoeften zijn om beleid te vormen. We werken met altijd in gedachte de vraag van de ondernemer en werkgever.

Jurgen Elshof in GeeftRuimte Magazine - themahouder Arbeidsmarkt en Onderwijs

“We merken dat overheden van gemeenten en provincies heel benieuwd zijn naar wat er speelt bij ondernemers en wat de behoeften zijn.”

Scholingsalliantie Noord

Actueel omwille van de informatie voor (om)scholing en training. Van algemene verbetering van de leercultuur tot specifieke doorverwijzing naar actuele opleidingen. VNO-NCW MKB Noord is vertegenwoordigd in de kerngroep. Doel; Iedereen in Noord Nederland kan nu trainingen, scholingen en cursussen opzoeken, plannen en intersectoraal overstappen. Lees meer op de site van Scholingsalliantie Noord >

Noorden Leert Door

Het Noorden Leert Door is een samenwerkingsverband om doorleren en ontwikkelen te stimuleren in het noorden. Voor werknemers, werkzoekenden of zzp'ers. Het bedrijfsleven en organisaties hebben behoefte aan mensen die kunnen voldoen aan de snel veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Wij werken samen met Scholingsalliantie Noord en  noordelijke ROC's. Lees meer op de siite van Scholingsalliantie Noord >

Van Werk naar Werk!

Landelijke initiatieven in verlengde van de corona crisisdienstverlening onder regie van Nederland Onderneemt Maatschappelijk/VNO-NCW en ministerie SZW. Samen met de Regionale Mobiliteitsteam, sociale partners en SBB werken we aan structuur om Van Werk naar Werk te vereenvoudigen. We zetten ons graag in om te zorgen dat Nederland door kan na Corona. VNO-NCW en MKB Nederland zich met de Stichting NLwerktaanwerk in om Van Werk naar Werk-initiatieven te ontwikkelen en ondersteunen. Lees meer over Van werk naar werk - sneller en eenvoudiger. >

Op weg naar 100.000!

Het gezamenlijke project ook van Nederland Onderneemt Maatschappelijk over afspraakbanen met activiteiten voor een inclusievere arbeidsmarkt. Zal het komende seizoen doorgang vinden. Wij stimuleren leden die initiatief nemen sociaal en maatschappelijk werknemers te laten participeren. Er is een uitgebreide toolbox beschikbaar. Lees meer op de site 100.000 banen! >

SER NN Pilot Energietransitie

De energietransitie vraagt om andere kennis en kunde. Voor werknemers en werkgevers zijn er in het project concrete plannen om dit te faciliteren en onderzoeken. Er is kennis over praktische trainingen maar ook onderzoek over competenties en de wil om te leren, ontwikkelen en over te stappen. Lees meer op de site van de SER >

Make It In The North

Dit (deels) Engelstalige platform bedoeld voor buitenlandse studenten en kenniswerkers voor de noordelijke werkgevers die daar behoefte aan hebben of krijgen. Coördinatie voor groei, modernisering website en banenevents ligt bij het International Welcome Center North. Lees meer op de site van Make It In The North >

Kansrijk! Leren en werken

De arbeidsmarkt biedt een enorm potentieel aan kansrijk talent als werkgevers en overheid samen werken in de opleiding, begeleiding en plaatsing van werkzoekenden en baanveranderaars. Het Leerwerkloket helpt zorgvuldig en efficiënt aan de juiste match. En ontzorgt met het opleiden van nieuwe medewerkers, subsidies, risicobeperking en administratieve lasten. Lees meer op de site Werk in Zicht >

Meer arbeidsmarkt en onderwijs

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio