Maatschappelijk en Vitaal ondernemen

Ondernemen met brede maatschappelijke impact is steeds meer een drijfveer voor onze leden. Want er verandert nogal wat in de Nederlandse samenleving en de wereld. Onderwerpen zoals de klimaatverandering, de ongelijkheid tussen groepen, de toegang tot gezondheidszorg, de vorm van onze toekomstige economische groei en toenemende spanningen tussen handelspartners domineren het nieuws. Het is duidelijk dat we aan de vooravond staan van belangrijke veranderingen.

Ondernemingen vormende materiële basis van de samenleving. Wij zorgen voor de banen, inkomens, belastingopbrengsten en premieafdrachten die de civil society mogelijk maken. Om als samenleving deze uitdagingen aan te kunnen, gaat het erom dat we ook rechtstreekser een force for good zijn binnen Nederland en in lokaal en regionaal in onze regio’s aanjagen. VNO-NCW MKB Noord wil daarin een voorbeeld zijn. Samen met onze leden en diverse stakeholders willen we aan een duurzame en vitale samenleving met economische, ecologische en sociale waarden. We sluiten hiermee goed aan op de nieuwe koers, “Ondernemen voor brede Welvaart” van VNO-NCW en MKB Nederland

We maken ons daarom sterk om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te verankeren in onze manier van werken. We willen als vereniging het voortouw nemen naar een betere en gezondere wereld.


 

Rutger Bennink in GeeftRuimte Magazine - vitaliteitsconsultant bij De Friesland

“Persoonlijk leiderschap gaat over regie nemen over je eigen leven, door bewust keuzes te maken op basis van wat je kunt, wilt, mag en durft.”

Projecten en activiteiten

Met verschillende projecten en activiteiten geven we concreet invulling aan maatschappelijk en vitaal ondernemen. We informeren, delen kennis, verbinden, dagen uit én we verleiden. Dit doen we concreet met:

 • VNO-NCW Noord en De Friesland zijn al jaren partners. In deze periode stond het bewust maken van een gezonde leef- en werkstijl bij werkgevers en hun werknemers in het Noorden  centraal. Het belang hiervan wordt steeds meer onderkend, immers fitte medewerkers zorgen voor hogere productiviteit, betere resultaten en minder ziekteverzuim. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. Samen bieden wij ondernemers de kennis en handvatten om zich samen met hun medewerkers te verbeteren op dit thema.

 • Platform Ondernemer en Maatschappij (Visite Veenhuizen). Binnen dit platform en het evenement Visite Veenhuizen worden verschillende maatschappelijke issues besproken vanuit het besef dat handelen nodig is (sense of urgency) en ook mogelijk is. Met artikelen worden de thema’s aangeraakt die tijdens de Visite Veenhuizen op het programma staan. Daarnaast houdt POM de vereniging scherp op de maatschappelijke rol.

 • Friese Preventie Aanpak - VNO-NCW MKB Noord is partner van de FPA en denkt, onder andere door onze deelname in de stuurgroep, mee hoe we ondernemers en werkgevers kunnen ondersteunen een beter preventief gezondheidsbeleid te voeren, waardoor hun medewerkers beter inzetbaar zijn voor het bedrijf. Een mooie activiteit die hieruit voortkomt is dat we met koplopers een doe-strategie maken die méér mkb'ers inspireert om aan de slag te gaan met de inzetbaarheid van hun medewerkers.
   
 • In Groningen zijn we onderdeel van een soortgelijk initiatief, het Preventie Overleg Groningen.  Het POG is een breed netwerk van mensen die bij willen dragen aan meer gezonde jaren voor Groningers. Onze bijdrage ligt hier met name op het thema Beroepsvitaliteit. 
   
 • Vitaal Bedrijf: een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland waarbij wij zijn aangesloten. Het doel is om bedrijven inzicht te geven in (het belang van) vitaliteit van werknemers en te helpen de vitaliteit te verbeteren. Laagdrempelig. Bedrijven die vitaliteitsdiensten aanbieden kunnen zich aanmelden als partner van Vitaal Bedrijf. 
   
 • Impact Noord: de samenwerking met Impact-Noord  zorgt voor een groter bereik en meer kennis om ervoor te zorgen dat sociaal impact ondernemen in Noord-Nederland vergroot wordt. 
   
 • Food Community: wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de foodsector in de regio. In onze Food Community verenigen food producerende bedrijven in Noord-Nederland zich. Doel is elkaar sterker te maken en daarmee de regio een koploperspositie in te laten nemen.

 • Deelname aan stuurgroep Lectoraat van Claudia van Orden met SIA raak project Social Impact Beloond.

Platform Ondernemer en Maatschappij

Platform Ondernemer en Maatschappij

Het doel van het Platform Ondernemer en Maatschappij (POM) is maatschappelijk brengt relevante onderwerpen onder de aandacht bij ondernemers en wil deze ontwikkelingen vervolgens duiden.

Meer informatie over POM
VNO-NCW Noord Food Community

VNO-NCW Noord Food Community

Het doel deze community is het inspireren en actief delen van kennis en ervaringen en hierdoor de innovatieve kracht die we hebben te stimuleren en te versnellen.

Lees meer

Kennispartners

logo De Friesland
logo ArboNed

We werken op dit speerpunt ook samen met

logo Vitaal Bedrijf
Logo Impact Noord
logo FPA

Meer maatschappelijk en vitaal ondernemen

 • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
 • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
 • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio