Partners

STRATEGISCH PARTNERS

Afbeelding 2

Rabobank

Het versterken van de noordelijke economie en zorgen voor een goed woon-, werken leefklimaat is het raakvlak van het strategisch partnerschap van VNO-NCW Noord en Rabobank.

Sinds 2021 is Rabobank met zijn landelijke en regionale netwerk ons strategisch partner. We begonnen onze samenwerking op het
thema circulaire economie.

Rabobank beschikt over kennis over hoe ondernemingen optimaal kunnen inzetten op hergebruik van grondstoffen in de verschillende
schakels van de productieketen. Onze samenwerking is inmiddels verbreed en we richten ons op de versterking van onze economie.

Het Noorden heeft veel te bieden en we vinden dat het ambitieniveau van Noord-Nederland omhoog moet en dat we onze bescheidenheid moeten laten varen. We werken samen in projecten en activiteiten rond ondernemerschap, armoede- en schuldenproblematiek van werknemers en brede welvaart.

Afbeelding 3

Friesland Lease

Samen met Friesland Lease zetten we ons in voor duurzame mobiliteit in het Noorden.

Dat duurzame mobiliteit een belangrijke ontwikkeling zou worden zag Friesland Lease vroeg in en heeft daar direct op ingespeeld. Hierdoor is het de Noord-Nederlandse koploper in het ontdekken en praktisch toepassen van vernieuwende mobiliteitsoplossingen.

De Friese onderneming van het Jaar wil daarin een onmisbare en proactieve partner zijn en voor de wereld om ons heen een kleurrijk en inspirerend voorbeeld. Daarom bundelen VNO-NCW MKB Noord en Friesland Lease sinds voorjaar 2021 de krachten om samen oplossingen te vinden voor de mobiliteitsuitdagingen waar ondernemers voor staan.

Afbeelding 4

ASBR

Subsidies inzichtelijk maken voor ondernemers

Samen met ons strategisch partner ASBR Subsidium zetten we ons in om onze leden te wijzen op de mogelijkheden voor aanvullende financiering uit Europese, landelijke, regionale en lokale fondsen. Met deze samenwerking stimuleren we dat belangrijke fondsen voor de ontwikkelingen van de Noordelijke economie meer worden gebruikt worden. Zo voorkomen we onderbenutting en uitblijven van de gewenste effecten van de beschikbare gelden.

ASBR Subsidium is ruim dertig jaar een expert op het gebied van subsidies. Zij begeleiden het gehele subsidietrajecten van onder andere MKB-bedrijven en B-to-B ondernemingen van aanvraag tot en met de declaraties. Binnen het partnerschap ligt de nadruk om het informeren van de leden van de vereniging en hen te activeren gebruik te maken van de financiële regelingen om hun ambities te verwezenlijken. Ook willen ASBR en VNO-NCW MKB Noord ondernemers samenbrengen om als gezamenlijk initiatief subsidies aan te vragen.

Afbeelding 5

Talent Performance

Diversiteit is binnen organisaties én Raden van Toezicht van groot belang.

VNO-NCW MKB Noord en executive search bureau Talent Performance zetten zich samen in om de vijver voor potentiële leden voor Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur te vernieuwen en vergroten. Dit doen we onder andere door de leden in masterclasses te informeren over de rol van toezichthouder en hen te enthousiasmeren om een dergelijke rol te vervullen. Een toezichthoudende rol kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze ondernemers en leden. Voor organisaties is het bovendien van belang dat er een goed en divers aanbod van toezichthouders is. In 2023 vinden er weer verschillende masterclasses plaats die we graag een vervolg willen geven door groepen van (nieuwe) toezichthouders bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren.

Heb je interesse in een toezichthoudende functie, maar heb je nog geen ervaring als toezichthouder? Kijk dan op Talentintoezicht.nl. Hier vind je vacatures die mogelijk bij je passen. 

Afbeelding 6

Deloitte

Ondernemers inspireren met aansprekende voorbeelden van bijzonder ondernemerschap in het Noorden, dat is het uitgangspunt van het strategisch partnerschap met Deloitte. Onder de noemer ‘Meet the entrepreneur’ organiseren we twee keer per jaar een interessant inspiratiecollege voor onze leden en relaties van Deloitte.

Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën veranderde de wereld de afgelopen periode radicaal en dat gaat de
aankomende jaren zeker verder. Zo kan geen bedrijf of organisatie om de gevolgen van de verregaande digitalisering en informatisering
heen. Deloitte kent deze en andere uitdagingen van ondernemers en vertaalt marktproblemen van de toekomst naar creatieve en
innovatieve oplossingen. Zonder verbinding met ondernemers is dit wat Deloitte betreft niet mogelijk.

Tijdens ‘Meet de entrepreneur’ luisteren we daarom naar de ervaringen van ondernemers in het Noorden; hun persoonlijke groei,
keuzes, successen en ‘mislukkingen’. Het leren van elkaar en elkaar inspireren is de toegevoegde waarde en kracht van dit partnerschap
en samenwerking.

Afbeelding 7

Hanzehogeschool Groningen

Samen met strategisch partner Hanzehogeschool Groningen zetten we ons in om de kwaliteit van het ondernemerschap (onderwijs) in Noord-Nederland voor het MKB en grote werkgevers te verhogen. Er vinden ook in 2023 weer verschillende activiteiten plaats onder de vlag van het partnerschap. Onze masterclasses die afgestemd zijn op vraag van ondernemers en/of actualiteiten zijn hier een belangrijk onderdeel van.

De vereniging en de hogeschool werken al jaren op verschillende fronten goed samen. De kwaliteit van ondernemerschap en betrokkenheid bij de regio waarin we wonen en werken, is wat ons bindt. Het op peil houden en zo mogelijk vergroten van kennis en ervaring rond ondernemerschap, zien we als een belangrijke opdracht.

Daarnaast willen we vanuit onze samenwerking impact maken in het Noorden en in allianties bijdragen aan de realisatie van antwoorden op regionale actuele vraagstukken, bijvoorbeeld door studenten samen met ondernemers in leergemeenschappen samen te laten werken.

Afbeelding 8

DNA

In het Noorden werken overheden, kennisinstellingen en het (georganiseerde) bedrijfsleven met elkaar samen aan maatschappelijke en economische vraagstukken van nu en de toekomst. 

Diezelfde toekomst is uitdagend en complex. Met een logisch en onvermijdelijk effect. Samenwerken! Nóg krachtiger dan voorheen. Daarom hebben Drenthe CollegeNoorderpoort en Alfa-college een gezamenlijke koers gepresenteerd onder de noemer DNA. 

DNA is trots op onze regio en trekt in het belang daarvan gezamenlijk op. Niet alleen om kwalitatief goed onderwijs in de regio te kunnen blijven bieden, maar juist ook om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale vraagstukken. Daarom wil DNA nog nadrukkelijker samenwerken met het bedrijfsleven. 

VNO-NCW MKB Noord en DNA hebben in dat kader een partnerschap gesloten. Binnen dit partnerschap gaan we met ondernemers en bedrijven gezamenlijk op zoek naar de vraag welke rol het MBO kan spelen bij het sterk houden van de regio. Daarbij kijken we niet alleen naar de huidige generatie studenten, maar in het kader van een leven lang ontwikkelen zeker ook naar alle werkenden (en werkzoekenden) waaraan gevraagd wordt weerbaar, wendbaar en flexibel te blijven. 

KENNISPARTNERS

Afbeelding 10

Afier

MKB Noord en kennispartner Afier werken samen om praktische toegevoegde waarde te bieden voor MKB-leden.

Afier heeft brede kennis en ervaring op het gebied van financiën, belastingen en administratie, waarmee zij het ondernemerschap in Noord-Nederland steunen en stimuleren.

Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten deelt Afier zijn kennis over actuele thema’s en biedt deelnemers de mogelijkheid om onderling kennis en ervaringen te delen. Tijdens de (online) bijeenkomsten is gebleken dat de praktische financiële kennis van Afier zeer werd gewaardeerd. Daar gaan we mee door. We plannen trainingen en cursussen. Deze als onderdeel van het strategisch thema Ondernemerschap. Daarnaast leveren zij ook een bijdrage aan het thema Maatschappelijk en Vitaal Ondernemen met hun expertise op het gebied van Sustainable Development Goals en (de verslaglegging van) maatschappelijk ondernemen.

Afbeelding 11

De Friesland

Vitaal leven en werken zijn nu en blijven voor de toekomst belangrijke onderwerpen. Samen met kennispartner De Friesland willen we ondernemers en werkgevers in het Noorden helpen om concrete oplossingen te vinden voor hun ondernemingen en ook te bieden aan hun werknemers.

Bedrijven en organisaties die werk maken van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers plukken daarvan direct de vruchten; meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarbij moeten we allemaal langer doorwerken en stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer, terwijl de economische en technologische ontwikkelingen vragen om wendbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Samen met kennispartner De Friesland zorgen we ervoor dat bedrijven weten hoe ze met vitaal leven en werken aan
de slag kunnen.

Afbeelding 12

ArboNed

 

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio