Maatschappelijk en Vitaal ondernemen

VNO-NCW Noord Food Community

De foodsector is in de drie noordelijke provincies goed vertegenwoordigd. Zelfstandige MKB-bedrijven spelen zo goed mogelijk in op de strategische thema’s met grote maatschappelijke en economische relevantie. Als VNO-NCW Noord willen we de kennis- en ideeënuitwisseling en daarmee de kracht van de samenwerking stimuleren door de bedrijven in de foodsector (producenten van voeding en grondstoffen) te verenigen in een community.

Doel

Het doel van de community is inspireren en actief delen van kennis en ervaring en hierdoor de innovatieve kracht die we hebben te stimuleren en te versnellen. Hierdoor dragen we bij aan de ambitie om de noordelijke foodsector een internationale koploperspositie in te laten nemen in de sector.

Aansluiten bij RIS3

In de rapport RIS3 staat:

Mondiale uitdagingen als klimaatverandering, grondstoffen schaarste, gezondheid en disruptieve digitale ontwikkelingen zorgen voor grote uitdagingen, op maatschappelijk en economisch gebied. Als regio kunnen we ons alleen van een duurzame brede welvaart verzekeren als wij deze uitdagingen omarmen en vertalen in kansen.

De in de RIS3 benoemde transities vormen ook (en misschien wel juist) in de foodsector een belangrijke uitdaging en zijn daarmee ook een leidraad voor de op te pakken thema’s.

Jan Buining - Eigenaar TastyBasics B.V. en voorzitter van de Food Community

“We moeten het vooral hebben over de kansen, de businesskansen. De manier waarop we nu voedsel produceren en verwerken is niet houdbaar. Er móet wat anders voor in de plaats komen. Dus moet je er als ondernemer nu bij zijn, pionieren, vooraan zitten.’”

De Food Community

TastyBasics B.V. De heer Jan Buining
Greens and Salads De heer Chris de Jong
Hooghoudt B.V. De heer Bert Hooghoudt
Royal A-Ware De heer Klaas de Jong
Agrifac Machinery BV Mevrouw Jantje Schiphorst
Royal Steensma B.V. De heer Rimmert de Jong
Keurentjes v.o.f.  De heer Frans Keurentjes
Vleesbedrijf Huls B.V. De heer drs. ing. Arjan Zijlema
Caparis De heer Albert Hoekstra
Distrivers en Van der Zee De heer Arend Jan Pothof
Friesland Campina De heer Gerhard Pool
Royal Koopmans Mevrouw Annemarie Jorna
De Marne Mosterd De heer Paul de Vries

 

De Food Community, iets voor jouw bedrijf?

Heb je vragen over de Food Community en/of is deelname wellicht iets voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met Marianne Waanders.

Afbeelding 4

De Food Community op bezoek bij Agrifac

Een verhaal over precisielandbouw, innovatie, ver vooruitkijken, gezonde voeding en het effect van chemicaliën op de gezondheid van de boer leverde mooie inzichten op voor de bezoekers. Een verhaal ook wat de aanwezigen aan het denken zette, weer een zaadje dat is geplant.

“En dat is precies wat er nodig is in het Noorden” was de conclusie van de groep.

Afbeelding 5

Meer gezonde levensjaren door gezonde voeding. Dat is de stip op de horizon van de Food Community van VNO-NCW Noord. Dit doen we door te inspireren op lange termijn vraagstukken en elkaar kritisch te bevragen. Zo werden we vorige week ontvangen bij Royal Koopmans, een mooie parel in het Noorden.

Bij Royal Koopmans draait het om onderscheidend vermogen, aldus algemeen Directeur Dirk Lodewijk. Gebaseerd op 175 jaar kennis en vakmanschap, gebruikt dit familiebedrijf de meest recente inzichten en technologieën om voortdurend nieuwe en duurzame voedingsmiddelenoplossingen te ontwikkelen. Nedertarwe is een van de voorbeelden waaraan samen met ketenpartners jarenlang is gewerkt om een duurzaam, veilig en gezond product op het bord van de consument te krijgen.

Jochen Mierau, hoogleraar aan de RUG en verbonden aan het grootschalige onderzoek Lifelines, bracht een interessante discussie op gang door onderzoeksresultaten te delen. Inmiddels heeft bijvoorbeeld gemiddeld meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht. En, voor werkgevers interessant, het merendeel van de ziekte uitval van werknemers is leefstijl gerelateerd. Wie is/zijn er nu aan zet? Wst is de positie van voedingsproducenten? Geeft vooruitlopen op regelgeving, met alle investeringen en risico’s die dit met zich meebrengt, jouw bedrijf een voorsprong? Er waren mooie voorbeelden waar dat duidelijk wel aan de orde is. Het heeft de deelnemende bedrijven wederom aan het denken gezet. Food for thougt, met dank aan Dirk Lodewijk en Jochen Mierau.

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio