Van werk naar werk

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Van werk naar werk – sneller en eenvoudiger

Zoals vaker gezegd leven en werken wij in het bijzondere tijden. Waar we begin van het jaar oplopende werkloosheid door vraaguitval en belemmerde Covid-maatregelen verwachtten, is er nu algemene personeelsschaarste. Zelfs voor goed bedoelde samenwerkingstrajecten met het UWV en gemeenten, hebben we te weinig kandidaten. 

Daaruit blijkt dat in de praktijk een overstap van de ene sector naar de andere nog steeds lastig en complex is. Ook landelijk is het besef dat er nieuwe instrumenten en werkwijzen nodig zijn om daarop in te spelen. 

VNO-NCW en MKB Nederland zet zich met de Stichting NLwerktaanwerk in om  Van Werk naar Werk-initiatieven te ontwikkelen en ondersteunen. Deze landelijke organisatie werkt zowel regionaal als sectoraal en met Martine Schuijer als directeur. In het Noorden zijn Jeanet Bakker voor Groningen en Drenthe en Rochelle van Belle voor Friesland hiervoor aangesteld. Vanuit VNO-NCW MKB Noord worden zij door Jurgen Elshof betrokken bij de drie Regionale Mobiliteitsteams (RMT) in het Noorden.

VNO-NCW MKB NLwerktaanwerk

 • Voor deze activiteiten worden regisseurs aangesteld. Zij ondersteunen de werkgevers in het toepassen van de VWNW-aanpak en -arrangementen en zijn het aanspreekpunt voor concrete cases, dienstverlening aan werkgevers en concrete samenwerkingen. Voor onze regio zijn dat Jeanet Bakker en Rochelle van Belle.
 • Met de vragen zoals “wat doen jullie als  bedrijf om de mensen te behouden en te werven?” en “welke activiteiten organiseer je daarvoor?” zetten zij in op het verbinden van sectoren en bedrijven met vraag en aanbod. 
 • Regisseurs nemen contact op met het RMT als er vragen van werkgevers zijn waar de dienstverleners van het RMT een rol in zouden kunnen spelen. 
 • Ze maken werkafspraken maken inzake de dienstverlening van het RMT richting werkgevers en de wijze van uitvoering daarvan. 
 • Vanuit VNO-NCW MKB Noord delen we informatie, dit geeft ons bestuurlijke input richting leden en de overheden.
 • VNO-NCW en MKB Nederlanden gaan de arbeidsmarktdata toegankelijk maken en date delen.
  • vraag en aanbod.
  • overschotten en tekorten per sector, regio.
  • competenties van nieuwe en vervallen banen voor de belangrijkste sectoren.
  • verzamelen en verbinden in routekaarten.
 • We richten een Landelijk informatiecentrum NLwerktaanwerk in dat bedrijven, branches en sectoren kan adviseren en stimuleren (aanjagen) over en ondersteunen bij VWNW-vraagstukken en waar kennis, knowhow en ervaringen worden gebundeld en inzichtelijk en toegankelijk worden gemaakt.

Van Werk naar Werk - Groningen en Drenthe       
Jeanet Bakker - 06-31641339 - bakker@vnoncw-mkbnoord.nl 
                        
Van Werk naar Werk - Fryslan
Rochelle van Belle - 06-27031575 - belle@vnoncw-mkbnoord.nl

Vanuit kantoor zal Jurgen Elshof over RMT en Van Werk Naar Werk beleidsmatig overleg hebben met de sociale partners, onderwijs en arbeidsmarktregio’s WerkinZicht WSP Groningen, WSP Drenthe en Fryslân werkt.  Uiteraard in overleg met collega’s en de regiobestuursleden die het speerpunt Arbeidsmarkt en Onderwijs onder hun hoede hebben.
 

 • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
 • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
 • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio