Lokale Partners

Het Lokaal Partnerschap is een lidmaatschap voor ondernemers-, winkeliersverenigingen en bedrijventerreinen. Dit lidmaatschap biedt de besturen en leden van deze organisaties  een netwerk, kennis en ondersteuning in de (lokale) belangenbehartiging. Ook is het een uitgelezen kans om thema’s die lokaal spelen onder de aandacht te brengen.

Wat levert het jouw vereniging op?

Allereerst, een mooie samenwerking en een sterke vereniging. Het runnen van een gezonde ondernemersvereniging is een vak apart. Een vak dat VNO-NCW MKB Noord als geen ander verstaat. Met het Lokaal Partnerschap delen wij onze kennis over het binden en boeien van leden en het voeren van een effectieve lobby. Richting de diverse stakeholders geeft dit een bewezen meerwaarde.

Daarnaast levert het een groter netwerk op voor zowel het bestuur als voor de leden van de vereniging en een gemakkelijke toegang tot kennis en ervaring.

 

Wat is het aanbod?

Basis  

 • Wij staan de Lokale Partners bij met raad en advies met betrekking tot (lokale) lobby onderwerpen, we coördineren en brengen de lobby naar de provincie, Den Haag of Europa waar dat nodig is    
 • Een verdiepingsavond voor de besturen rondom een actueel thema voor alle Lokale Partners, onder leiding van VNO-NCW MKB Noord
 • Rondetafelgesprekken waarbij besturen worden geïnformeerd over een actueel (lobby)thema van MKB Nederland en tevens input van de ondernemers in de regio op dit thema mee kan worden gegeven
 • Een vaste contactpersoon binnen VNO-NCW MKB Noord bij wie het bestuur terecht kan met vragen
 • Uitnodiging voor online meetings voor leden van de ondernemersvereniging
 • Lokale Partners ontvangen onze maandelijkse digitale update
 • Lokale Partners ontvangen het jaarlijkse Magazine
 • De kosten zijn € 750,- per jaar exclusief btw

 

Uitgebreid  (basis + onderstaande mogelijkheden)

 • Module 1: leden van Lokaal Partner mogen 1 bijeenkomst van VNO-NCW MKB Noord per jaar bezoeken tegen een meerprijs  € 250,-  per jaar exclusief btw en/of
 • Module 2:  VNO-NCW MKB Noord regelt een spreker voor een door Lokaal Partner georganiseerde bijeenkomst voor haar leden. Dit is exclusief  eventuele  kosten voor een spreker, zaal, koffie, thee, etc.. De meerprijs is € 250,- per jaar exclusief btw

          

 

 

 

 

 

 • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
 • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
 • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio