GeeftRuimte Magazine

Afbeelding 1

GeeftRuimte Magazine
Alle leden van VNO-NCW MKB Noord ontvangen eens per (verenigings)jaar GeeftRuimte Magazine. Dit als een exclusief onderdeel van hun lidmaatschap. Een onafhankelijke uitgave met boeiende artikelen en inspirerende mensen. Er is in de glossy aandacht voor de zes strategische thema’s, waarbij verschillende leden, bestuurders en externe experts aan het woord komen.

De derde editie van het magazine is medio juni 2022 verschenen in een oplage van 2.100 en is nog exclusief voor leden. De eerste twee edities kunt u hieronder downloaden.

GeeftRuimte Magazine, #2 2021
GeeftRuimte Magazine, #1 2020
  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio