GeeftRuimte Magazine

Afbeelding 1

GeeftRuimte Magazine
Alle leden van VNO-NCW MKB Noord ontvangen eens per (verenigings)jaar GeeftRuimte Magazine. Dit als een exclusief onderdeel van hun lidmaatschap. Een onafhankelijke uitgave met boeiende artikelen en inspirerende mensen. Er is in de glossy aandacht voor de zes strategische thema’s, waarbij verschillende leden, bestuurders en externe experts aan het woord komen.

De vierde editie is eind juni 2023 verschenen in een oplage van 1.800 en is nog exclusief voor leden. De eerdere edities kun je hieronder downloaden.

GeeftRuimte Magazine, #4 2023
GeeftRuimte Magazine, #3 2022
GeeftRuimte Magazine, #2 2021
GeeftRuimte Magazine, #1 2020
  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio