Ven van Veendam

Ondernemerschap

1 juni 2022

Ven van Veendam

Veendam aantrekkelijker maken voor bewoners, bezoekers én ondernemers. Vanuit die wens hebben ondernemers en vastgoedeigenaren in Veendam het DNA van het winkelhart bepaald. Samen met de gemeente zetten ze de schouders onder een kloppend winkelhart met veel ‘vens’. 

"Om het centrumgebied van Veendam aantrekkelijker te maken en leegstand aan te pakken, wilde de Ondernemersvereniging Veendam een BIZ (Bedrijven Investeringszone) oprichten”, vertelt Sievert Uneken, coördinerend centrummanager en eigenaar van evenementenbureau On Air en horecazaak The Ranch. “De BIZ was rond in februari 2020. Qua timing kon het niet ongelukkiger. We gingen net de lockdown in, maar in 2021 hebben we ons initiatief weer opgepakt. Twee externe partijen hebben ons geholpen om samen met de achterban het DNA van het centrumgebied op te stellen. Dit traject is gefinancierd vanuit de BIZ-bijdragen, de gemeente en een subsidie de provincie Groningen, verstrekt via een project van VNO-NCW MKB Noord. Het DNA is leidend voor alle keuzes in marketing, evenementen en de aanpak van aanbodversterking en leegstand. Ook kan de gemeente het DNA meenemen in de geactualiseerde centrumvisie. In april presenteren we het DNA aan de BIZ, waarna de werkgroepen aan de gang gaan met het uitvoeringsplan.” 

"VNO-NCW MKB Noord heeft de afgelopen jaren het project ‘Jouw Zaak Jouw Toekomst’ in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd. Winkeliersverenigingen met een plan om bijvoorbeeld de vereniging te professionaliseren of het winkelgebied te promoten, konden mede met financiering van de provincie hun plannen tot uitvoering brengen.”

Aanbodversterking

“We hebben ondersteuning nodig om het centrum van Veendam te verkopen”, zegt Kees Jan Schott, eigenaar van Schott Schoenen, lid van de marketingwerkgroep van het DNA-plan en voorzitter van het Keurmerk Veilig Ondernemen. “We willen uitdragen dat het goed is om in Veendam te zijn. Goed voor de consument, want je hebt hier leuke winkels en horeca. En goed voor ondernemers die een zaak willen beginnen in de leegstaande panden. Het mooie van de BIZ is dat – anders dan bij de reclamebelasting - ook eigenaars van leegstaande panden meebetalen. Dit nodigt hen uit om mee te werken aan plannen voor aanbodversterking, die nieuwe huurders kunnen opleveren. We hebben er allemaal baat bij als het centrum goed gevuld is. Daarom is het logisch dat gemeente, ondernemers en vastgoedpartijen hierin samen optrekken.”

Huiskamer

Om het DNA te bepalen, is gekeken wat het centrum al te bieden heeft en voor welke bezoekers. Kees Jan: “We kunnen wel zeggen dat we willen concurreren met Groningen, maar dat is niet realistisch. Daarom hebben we gekeken waar onze eigen onderscheidende kracht ligt. Daar bouwen we op verder. Dit betekent dat we ons met een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van speciaalzaken richten op mensen die hechten aan kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke service.” Sievert: “We kijken ook naar wat van oudsher aanwezig is, maar op de achtergrond is geraakt. Denk aan het groen van parkstad Veendam en het water als knipoog naar de scheepvaarthistorie. We willen inwoners en regionale bezoekers binden aan het centrum, ook door sociale meerwaarde te bieden. Het centrum moet de huiskamer zijn van Veendam. Een plek waar mensen graag komen om te verblijven en elkaar te ontmoeten. De kreet is: ‘Ven van Veendam’. Deze laten we in alle uitingen terugkomen, zodat herkenning ontstaat.”

Hart voor Veendam

Zowel Kees Jan als Sievert zijn betrokken ondernemers, die Veendam na aan het hart ligt. “Wij zitten aan de rand van het centrum en hebben onze vaste klanten”, zegt Kees Jan. “Maar ik vind het essentieel dat ik het centrum promoot en mijn klanten een mooie beleving in Veendam kunnen hebben. Als het goed gaat met het centrum, gaat het goed met mij.” Sievert: “Er ligt een flinke uitdaging in de leegstand, maar daarin zijn we niet uniek. Met dit DNA laten we zien dat Veendam echt wat te bieden heeft. En dat de neuzen in dezelfde richting staan om dat te bereiken.”

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio