Klimaat en Bedrijf

Noord-Nederland biedt perspectieven om in de toekomst koploper te worden op het gebied van duurzame energie en een hotspot te zijn voor duurzame technologieën en ideeën. VNO-NCW MKB Noord werkt daarom aan een ondernemersklimaat waarin Noordelijke ondernemers hun rol in deze transitie kunnen oppakken. Binnen Klimaat en Bedrijf werken we nauw samen met strategisch partner Rabobank met als focus circulair ondernemen.

Björn Aarts in GeeftRuimte Magazine - sustainable business developer bij Rabobank

“Ondernemers missen business als ze niet meegaan in de transitie naar een circulaire economie. Begin vandaag, want je kan nu nog voorop lopen.”

We zetten ons in voor het concreet toepassen van duurzame oplossingen, duurzame mobiliteit, verminderde uitstoot van stikstof/CO2, energiebesparing en energieopwekking en circulair ondernemen. Ondernemers hebben de technieken en innovaties klaarliggen, maar ze moeten ook toegepast worden. Bedrijven maken het verschil, onze leden bruisen van ideeën en hebben duurzame ambities. Wij willen die krachten inzetten, bundelen en faciliteren. Dit doen wij door kennisdeling en netwerkbijeenkomsten.

Onze vereniging zet zich binnen dit strategisch thema in voor het klimaatakkoord, de industrie in Noord-Nederland heeft zich sterk georganiseerd aan de Industrietafel en ook de gebouwde omgeving is goed vertegenwoordigd. Deze lijn versterken we richting onze eigen lobby en die van de VNO-NCW en MKB Nederland in Den Haag.

De stikstof-uitstoot is een groot nationaal probleem. Vanuit de regio’s zoeken we actief naar oplossingen. De provincies informeren hun ondernemers over ontwikkelingen en nieuw beleid. VNO-NCW MKB Noord is betrokken bij de diverse overleggen op dit niveau en laten het geluid van onze leden krachtig doorklinken in snelle oplossingen en beleid dat ook vol te houden is.

Cas König in GeeftRuimte Magazine - CEO van Groningen Seaports

“Zorg dat je erbij bent. Waterstof Valley, circulair ondernemen, de groene economische groei, het gebeurt hier en nu.”

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) zet in op structurele economische groei van het aardbevingsgebied. VNO-NCW MKB Noord probeert met een brede coalitie van bedrijven invloed uit te oefenen op de verdeling van deze gelden over de diverse projectendoelen. Ook zijn we deelnemer aan tafels van de Regionale Energie Strategie (RES) van de drie Noordelijke provincies.

Maatschappelijke projecten krijgen aandacht binnen dit strategisch thema. Een voorbeeld daarvan is  het ERFO-project Groene Waterstofbooster met de focus op de rol van waterstof voor MKB- bedrijven. VNO-NCW MKB Noord zet zich in voor de communicatie, zichtbaarheid en het organiseren van events rondom dit project. Ook Groene Groeiers (landelijk netwerk met betrekking tot duurzame vraagstukken) en de Week van Circulair Ondernemen zijn maatschappelijke projecten die aandacht krijgen binnen onze vereniging.

Afbeelding 6

Circulair ondernemen

De circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers die willen groeien én duurzaam willen ondernemen. Samen met Rabobank zetten we ons in om van Noord Nederland de groenste regio van Nederland te maken. Lees meer over dit partnerschap en onderwerp.

Groene Waterstof Booster

Groene Waterstof Booster

De Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen en richt zich op het neerzetten van een open innovatie omgeving op EnTranCe, de energieproeftuin in Groningen.

Ga naar de site
Noord-Nederland verdient circulair

Noord-Nederland verdient circulair

Noord-Nederland verdient Circulair is een programma waarin ondernemers in de drie noordelijke provincies worden gestimuleerd om (meer) circulair te ondernemen. Dit doen we door bestaande barrières weg te nemen en nieuwe verbindingen tussen partijen te leggen. Zo vormen we clusters. In Noord-Nederland zijn we koploper en willen dat ook blijven. VNO-NCW MKB Noord is één van de projectpartners.

Ga naar de site
Groene Groeiers

Groene Groeiers

Het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers bestaat uit ondernemers die investeren in de ontwikkeling van een circulaire economie en energietransitie.

Ga naar de site
Regionale Energie Strategieën

Regionale Energie Strategieën

Regionale Energie Strategieën (RES) brengt veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk. Dit gebeurt met een programma met dertig regio’s die heel Nederland beslaan. VNO-NCW Noord is (adviserend) aangesloten bij de drie Noordelijke regio’s.

Ga naar de site

Strategisch partner

Logo Rabobank

Meer klimaat en bedrijf

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio