Arbeidsmarkt en Onderwijs

Het Noorden leert door!

Hoe kunnen we werkgevers, werkenden en werkzoekenden helpen in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt en eraan bijdragen dat ze beter geschoold en voorbereid uit de coronaperiode komen? Vanuit deze vraag hebben de vijf Noordelijke ROC’s, Scholingsalliantie Noord en VNO-NCW MKB Noord de handen ineengeslagen. Samen bieden zij een uniek opleidingsaanbod voor de regio.

Arwin Nimis, bestuursvoorzitter van Drenthe College vertelt over het initiatief: “Deze samenwerking is echt een succes. Als noordelijke ROC’s - Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college, Friesland College en ROC Friese Poort - proberen we al jaren het Leven Lang Ontwikkelen een boost te geven in de regio. Om- en bijscholing geeft mensen een kans te switchen naar sectoren waarin het werk voor het oprapen ligt. En voor innovatieve bedrijven zijn opleidingen - met name in krimpregio’s - belangrijk om medewerkers aan zich te binden. ROC’s hebben een goed netwerk in het regionale bedrijfsleven en ons onderwijsaanbod is steeds meer gericht op werkenden en werkzoekenden. De coronacrisis is hierin een versneller en maakt dat we onze rol in een Leven Lang Ontwikkelen nog steviger moeten invullen. De subsidieregeling ‘NL Leert Door’ biedt hierin een kans.”

Afb 2: Het Noorden leert door!
Arwin Nimis, bestuursvoorzitter Drenthe College

Uniek

De ROC’s hebben de krachten gebundeld met de Scholingsalliantie Noord, waarin branches en O&O fondsen vertegenwoordigd zijn. VNO-NCW heeft zich opgeworpen als penvoerder en het consortium heeft een subsidie van bijna 1 miljoen euro ontvangen. Ook hebben de drie noordelijke provincies hun steun toegezegd. Arwin: “We zijn in het land de enige bekostigde mbo-instellingen die deze subsidie hebben ontvangen, dus dat is echt uniek. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft al aangegeven meer te willen weten over onze aanpak.”

Veel animo

Werkenden en werkzoekenden hebben keuze uit meer dan 40 verschillende korte en voordelige opleidingstrajecten met een erkend mbo-certificaat. Hier zijn 750 plekken beschikbaar, waarvan 600 al zijn vergeven. Arwin: “Er is veel animo, met name voor zorgopleidingen zoals helpende plus, verpleegkundige en herregistratie BIG. Ook de opleidingen voor heftruckchauffeur, juridisch secretaresse, Nima-A, e-commerce en fitness lopen goed, maar ICT en Techniek blijven vreemd genoeg achter. We hopen dat daar nog aanmeldingen voor komen."

"Uiteraard ontwikkelen we dit aanbod ook in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven. We hebben elkaar nodig.”

Vervolg

Nu deze samenwerking zo succesvol is neergezet, verwacht Arwin zeker een vervolg. “Om het opleidingsaanbod op elkaar af te stemmen, hebben de ROC’s bij elkaar in de keuken gekeken. Dat is een overwinning op onszelf geweest en geeft aan dat we echt samen een aanbod willen doen aan de regio. Ik kan me voorstellen dat we meer met specialisaties gaan werken en daarvoor naar elkaar verwijzen. Emmen is bijvoorbeeld sterk in waterstof voor de industrie, Leeuwarden in watermanagement en Groningen in ICT en waterstof voor mobiliteit. Het gespecialiseerde aanbod is ook interessant voor ondernemers die de laatste kennis in huis willen hebben. Uiteraard ontwikkelen we dit aanbod ook in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven. We hebben elkaar nodig.”

Mooi moment

Bv SPORT is één van de werkgevers die gebruikmaakt van het scholingsaanbod. De 150 medewerkers van bv SPORT beheren en exploiteren de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden en voeren het sportstimuleringsbeleid van de gemeente uit.  Personeelsadviseur Janet de Graaf vertelt: “Het is een bijzondere tijd voor ons. De buitenbaden en buitensportlocaties zijn weer deels open, maar een aantal accommodaties wordt nog steeds niet of anders gebruikt. We proberen alle medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden, bijvoorbeeld door tijdelijk op een andere locatie te werken. En natuurlijk is dit een goede tijd om een opleiding te volgen. We vinden scholing en ontwikkeling altijd belangrijk, maar stimuleren onze medewerkers nu extra. Het scholingsaanbod van ‘NL leert door’ is interessant voor ons en komt op het goede moment. Het zijn korte opleidingen die snel van start gaan. En natuurlijk is de financiële tegemoetkoming ook welkom. We gaan ervan uit dat alles weer ‘normaal’ wordt en dan is het mooi dat we deze tijd goed hebben benut.”

Stimulans

“Het scholingsaanbod geeft me de kans om een extra opleiding te volgen en heeft me gestimuleerd om meteen te beginnen”, zegt Alberdina Algra. “Ik werk al 17 jaar in diverse functies bij bv SPORT. Inmiddels zit ik een jaar bij de afdeling Communicatie, maar ik heb nog niet de bagage van de opleiding. Mijn doel is Nima-B behalen. Dankzij de subsidie heb ik de mogelijkheid eerst Nima-A te doen en voldoende studiebudget over te houden voor Nima-B. Dit vergroot mijn kansen om Nima-B goed af te ronden.” De opleiding bevalt Alberdina goed. “De opleiding bij het Friesland College is volledig online en eigenlijk is dat heel leuk, want we hebben een diverse groep vanuit het hele land. Ook qua achtergrond is de groep divers. Van mensen die zich omscholen of bijscholen tot werkzoekenden die hun kansen willen vergroten. Ik verwacht dit korte traject voor de zomer af te ronden en daarna met Nima-B te beginnen. Voor mij biedt dit een mooie meerwaarde.”

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in GeeftRuimte Magazine, mei 2021

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio