Arbeidsmarkt en Onderwijs

18 januari 2022

Werkgeversbenadering inzet statushouders gestart!

Personeel kan schaars zijn. Zeker als de zoektocht gaat via oude vertrouwde wegen. Een vacature op de website, in de krant of via een bureau zijn niet meer automatisch een garantie op succes.

En toch is de ene werkgever succesvoller dan een ander. Wij willen graag weten waarom zodat we van elkaar kunnen leren en praktische tips kunnen opvolgen. Veel meer kanalen is vaak het antwoord. Dat kunnen zijn een stevig stage- en scholingsbeleid, skills gericht werven of gecontroleerd risico nemen met medewerker die enige vorm van begeleiding kunnen gebruiken. Hierover heeft Renate Westdijk afgelopen jaar een praktijkonderzoek gedaan in de regio Drenthe.

Het vervolg hierop is inmiddels van start gegaan met een werkgeversbenadering voor inzet van statushouders. Deze benadering heeft drie doelen;

  • inzicht in de grootte en kwaliteiten van de groep
  • verbinden werkgevers met begeleidende accountmanagers gemeente
  • bekendmaken hoe inzet kan leiden tot nieuwe medewerkers

Voor dit traject is Els Vermeij ingeschakeld. Zij zal net als eerder Renate op basis van contact met gemeenten van de arbeidsmarktregio Drenthe contact opnemen met werkgevers die ervaring hebben met statushouders. Ook degenen die vragen hebben of geïnteresseerd zijn krijgen haar aandacht.

Met de uitkomsten van de gesprekken willen we aantonen hoe vraag naar personeel succesvol en duurzaam kan worden ingevuld met statushouders. Met de invulling van vacatures kunnen werkgevers, met aandacht, begeleiding en ondersteuning, beschikken over loyale medewerkers die meer en meer onderdeel worden van onze samenleving.

Vragen of interesse in een gesprek met Els? Stuur een e-mail naar mailPOW@vnoncw-mkbnoord.nl

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio