Infrastructuur en mobiliteit

21 april 2022

Noordelijk Mobiliteitscongres is groot succes

Lelylijn, meer elektrische auto’s, of toch een hyperloop? Dit waren de onderwerpen tijdens het Noordelijk mobiliteitscongres op 19 april 2022, georganiseerd door Groningen Bereikbaar, Friesland Lease en VNO-NCW MKB Noord. Alle vraagstukken rondom mobiliteit kwamen aan bod tijdens dit congres waar ondernemers, overheden en specialisten bij elkaar waren. Één ding is zeker, we moeten blijven innoveren om mobiliteit schoner, leuker en vitaler te maken. En waar kan dit beter dan in Noord-Nederland? We hebben immers de ruimte en de kennis om dit aan te pakken.

Het congres vond plaats in theater De Lawei in Drachten. Op het programma stonden diverse sprekers;

  • Carlo van de Weijer, general manager van EAISI
  • Fleur Gräper – van Koolwijk, gedeputeerde provincie Groningen
  • Avine Fokkens – Kelder, gedeputeerde provincie Fryslân
  • Tim Houter, Hyperloop
  • Ilse Mensink, Hive.Mobility

Maar wat is nu de toekomst? We zijn ons ervan bewust dat we onze ecologische voetprint moeten verminderen. Maar doen we dit door consuminderen? De experts denken dat we dit vooral kunnen bereiken door te innoveren.

De hyperloop is hier een mooi voorbeeld van. Dit is een nieuw transportsysteem waarmee je mensen en goederen op hoge snelheid kan vervoeren. Dit is mogelijk door een lage luchtdruk in de transportbuis. Voordelen zijn weinig geluid en het is dé groenste manier van hogesnelheid transport. Dit is de toekomst zou je zeggen, wel moet er nog veel geïnvesteerd en getest worden om een groot hyperloop netwerk te verwezenlijken. Dat gaat de komende jaren gebeuren in een nieuw te realiseren Hyperloop Center.

Na afloop waren de deelnemers het unaniem eens dat een dergelijke sessie jaarlijks terug zou moeten komen. Voor en na het congres was er ruimte om elkaar te ontmoeten en om andere ondernemers te spreken. Het was fijn om elkaar weer te zien. Al met al een zeer geslaagde middag, waar we in Noord-Nederland op voort kunnen borduren!

Afb 2: Noordelijk Mobiliteitscongres is groot succes

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio