Arbeidsmarkt en Onderwijs

31 augustus 2020

Lancering platform Scholingsalliantie Noord

Een wendbare en weerbare beroepsbevolking in Noord-Nederland, dat is het streven van de Scholingsalliantie Noord. In samenwerking met Economic Board North Netherlands (EBNN) zet de Scholingsalliantie Noord een concrete stap met een platform waar werkenden, werkgevers, zelfstandigen en werkzoekenden scholingsinformatie kunnen vinden. Zo wordt een Leven Lang Ontwikkelen stapje voor stapje toegankelijker.

De nieuwe website van de Scholingsalliantie Noord zet werkgevers, werkzoekers en werkenden die willen overstappen naar een andere sector of zich willen ontwikkelen binnen hun eigen sector, op het juiste spoor. De informatie helpt alle doelgroepen met de keuze voor scholing, ook tijdens deze lastige coronaperiode. Zo kan de alliantie bijdragen aan een significante verlaging van de structurele werkloosheid in Noord-Nederland, aldus Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe en themahouder Arbeidsmarkt en Onderwijs bij VNO-NCW MKB Noord.

Een Leven Lang Ontwikkelen

Eind 2018 onderschreven minister Koolmees (SZW) en minister Engelshoven (OCW) in een Kamerbrief het belang van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Voor werknemers en werkzoekenden is het van belang om qua kennis en vaardigheden op de hoogte te blijven, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven of worden in de huidige dynamische arbeidsmarkt. Ook de economie en maatschappij zijn gebaat bij Leven Lang Ontwikkelen omdat het voor een beter functionerende, inclusievere en productievere arbeidsmarkt zorgt.

Punt van aandacht is, volgens de beide ministers, dat omscholing en bijscholing vaak te laat of geen prioriteit krijgt. Vaak zijn mensen dan al werkloos en wordt daarna pas gekeken naar ‘reparatiemaatregelen’ zoals omscholing. Het is volgens de bewindslieden nu tijd voor een cultuuromslag: “Van repareren naar vooruitkijken!"

"Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben begeleiding en ondersteuning nodig.”

Eigen regie een belangrijke pijler

In de drie noordelijke provincies werken diverse partijen aan een Leven Lang Ontwikkelen. Zij richten hun pijlen op het versterken van de leercultuur binnen bedrijven en de leercultuur van werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Dit door het toegankelijk maken van scholing en ontwikkelingsmogelijkheden en mensen in staat te stellen om zelf de regie over de loopbaan te nemen.

Dat laatste is één van de componenten die nodig is om tot de gewenste cultuuromslag te komen. Mensen moeten in staat worden gesteld zich te blijven ontwikkelen, met een bijbehorend leer-en-ontwikkelingsbudget. Daarnaast is niet iedereen zich voldoende bewust van de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen. Dat bewustzijn is wel nodig om de regie te kunnen pakken. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben daarbij begeleiding en ondersteuning nodig.

Ook inzicht in de scholingsmogelijkheden is noodzakelijk om de eigen regie over de loopbaan te nemen. Die informatie is nu nog vaak onoverzichtelijk en/of ontoegankelijk. Hier springt de Scholingsalliantie Noord op in. De alliantie is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, werknemers, overheden, O&O fondsen en brancheorganisaties. De net gelanceerde site (www.scholingsalliantie.nl) vormt een platform waar zoveel mogelijk scholingsmogelijkheden zichtbaar zijn gemaakt.

"De meerwaarde van dit platform voor onze leden en andere ondernemers in Noord-Nederland is dat ze minder hoeven te zoeken.”

Meer dynamiek tussen sectoren

Jurgen Elshof legt het belang van het platform uit: “Met de lancering van de website laten we concreet zien dat er een online platform is waarmee je gericht kunt zoeken naar scholing voor jezelf of voor je personeel.” Op de site kunnen de verschillende doelgroepen via vijf uitgangssituaties aan informatie komen. Je kiest welke situatie voor jou geldt, zoals: ‘ik wil mij ontwikkelen binnen mijn eigen werk’ of ‘ik wil mijn medewerkers graag opleiden,’ en krijgt vervolgens gerichte informatie over scholing.

Het platform is een concrete eerste stap, legt Jurgen uit: “Hiermee komt de dynamiek tussen en binnen de sectoren op gang. Zeker in de komende maanden is dit vanwege de gevolgen van het coronavirus op de arbeidsmarkt gewenst.” Een beweging van werkenden richting een andere sector zorgt voor ruimte in de sector waar zij vandaan komen: “Stel dat iemand vanuit de retail doorstroomt naar de techniek, met behulp van scholing, dan komt er een plek vrij in de retailsector. En als we de komende maanden de Scholingsalliantie verrijken met aanbod van fysieke begeleiding door Leerwerkloketten en tijdelijke financiële ondersteuning tijdens scholing of een overstap, dan kunnen we de structurele werkloosheid met een procentpunt of meer verlagen!”

Volop in ontwikkeling

VNO-NCW MKB Noord levert een bijdrage aan het platform door hun leden te stimuleren een Leven Lang Ontwikkelen op de agenda van hun bedrijf te zetten. Jurgen: “We vinden het versterken van de leercultuur belangrijk en ondersteunen ondernemers die zich willen aansluiten bij het platform. We blijven kritisch kijken en bewaken.” Zo zijn veel scholingsmogelijkheden nu nog aanbod gedreven, er worden projecten verzonnen en aangeboden met het idee: ‘jij kunt dit goed doen en het verbetert je kansen. “Dat moet anders! De Scholingalliantie Noord gaat passief en actief de vraag van de medewerker die op zoek is naar scholing beantwoorden.”

Ook houdt VNO-NCW MKB Noord een vinger aan de pols bij het niveau van het scholingsaanbod, alle opleidingsniveaus moeten ervan kunnen profiteren: “Het is goed om te beginnen bij het MBO-niveau, maar anderen verdienen ook aandacht. Van praktijkleren tot WO, iedereen moet zich in het Noorden kunnen ontwikkelen,” is de overtuiging van de regiomanager. “En vergeet ook de data die we op het platform gaan vergaren niet. Daarmee kunnen onderwijs-en opleidingsinstellingen sneller anticiperen op leerbehoeften.”

De structuren achter het platform moeten nog beter gestroomlijnd worden en zijn niet zomaar klaar om te gebruiken vertelt Jurgen: “We moeten meer vanuit de vraag van de werknemer werken. Een werknemer die aanklopt en zegt dat hij iets wil leren buiten zijn eigen branche, is nu nog ingewikkeld. Dat is fase 2. We willen niet alleen een platform waar je kunt zien wat voor opleidingen je kunt doen, maar we willen dat je aan de hand genomen wordt als je aangeeft dat je een opleiding wilt doen. En dat je daarna vlot wordt gebeld voor advies. Daar wordt aan gewerkt en daar zijn we als VNO-NCW MKB Noord ook bij betrokken.”

Tenslotte is VNO-NCW MKB Noord een aanspreekpunt voor bedrijven die meer informatie willen over de Scholingsalliantie. “De meerwaarde van dit platform voor onze leden en andere ondernemers in Noord-Nederland is dat ze minder hoeven te zoeken. Wij letten erop dat mensen die al werken een plaats krijgen binnen de leercultuur in het Noorden. Dat het niet alleen maar gaat over werkzoekenden en schoolverlaters gaat als er gesproken wordt over leren. Het is verstandig als een werkgever zich inleest in een Leven Lang Ontwikkelen en zijn personeel hiervan laat profiteren. De Scholingsalliantie Noord kan ondernemers en werkgevers aan de hand nemen en naar de juiste plek begeleiden.”

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio