Maatschappelijk en Vitaal ondernemen

Visite Veenhuizen 2023 - Met de (bureau)poten in de klei

16 mei 2023
13:30 – 17:30 uur
Gevangenismuseum Veenhuizen

De kloof tussen stad en platteland is op vele fronten zichtbaar en raakt ons allemaal. De boer die zich in zijn bestaan ziet bedreigd, de woningzoeker die niets kan kopen, de ecologen die zich zorgen maken om de staat van de natuur en de ondernemer die niet kan uitbreiden. Verschillende belangen botsen met elkaar en zorgen voor verwijdering. Hoe kunnen wij elkaar weer vinden en de ontstane kloof overbruggen?

Meer informatie
Afbeelding: Visite Veenhuizen 2023 - Met de (bureau)poten in de klei VNO NCW

De “oplossingen” die vanachter de bureaus worden bedacht staan in schril contrast tot de beleving op het platteland. Als ondernemers móeten we een rol spelen in het dichten van de kloof! Maar welke? Tijdens de Visite Veenhuizen 2023 gaan we op zoek naar de verbinding tussen de bureaus en de klei met als focus de voedseltransitie.

Tijdens de Visite Veenhuizen 2023 gaan we de kloof verkleinen. Onder leiding van psycholoog Bernard Maarsingh gaan melkveehouder en voorzitter van de NAJK Roy Meijer en natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut Rineke Dijkinga met elkaar in gesprek. Dilemma's en contrasten worden samengebracht en geanalyseerd door Bernard Maarsingh.

 

Programma

13.30 uur

Inloop en ontvangst met een kopje koffie

14.00 uur

Opening door dagvoorzitter en rappende Psycholoog Daisy Veenstra

14.15 uur

Psycholoog Bernard Maarsingh over verbinding

14.45 uur

Tweegesprek tussen Roy Meijer en Rineke Dijkinga onder leiding van Bernard Maarsingh

15.30 uur

Pauze

15.45 uur

Workshops

16.45 uur

Nabeschouwing door Matthias Olthaar, Professor Green Economics & Process Optimization bij NHL Stenden

17.30 uur

Afsluiting door dagvoorzitter Daisy Veenstra en Netwerkborrel

Meer activiteiten

Profiteer van ons grote VNO-NCW-netwerk!

  • meer dan 1.100 persoonlijke leden
  • deel ervaringen, kennis en twijfels met leden
  • heb invloed op regionale en landelijke lobby
Word lid
  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio