Klimaat en Bedrijf

De circulaire economie biedt kansen

De circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers die willen groeien én duurzaam willen ondernemen. In de strijd tegen klimaatverandering en CO2-uitstoot is het verminderen van de grondstofbehoefte een belangrijke pijler. Ook het langer gebruiken van grondstoffen door het niet na een keer te gebruiken als ‘afval’ te bestempelen biedt de mogelijkheid om méér waarde te creëren. Tegelijkertijd stellen consumenten en afnemers steeds hogere eisen aan bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Het kabinet wil dat bedrijven in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Het is dus tijd om in actie te komen. Innoveren is de sleutel tot de circulaire economie. Met vernieuwende producten kunnen ondernemers namelijk geld verdienen én het milieu helpen.

De essentie

Circulair ondernemen gaat in de basis om het in de kringloop houden van materialen. Het resultaat is dat de productie van een lineair systeem, verschuift naar een systeem van gesloten kringlopen. Een economie die:

  • slimmer omgaat met grondstoffen
  • het milieu minder belast
  • de kosten verlaagt
  • meer banen creëert

De mogelijkheden

Hoe kom je er achter waar de kansen liggen? En hoe ga je die vervolgens benutten en zorgen dat ze ook wat opleveren? Om ondernemers meer te laten zien over welke mogelijkheden er zijn op dit gebied, is VNO-NCW MKB Noord een strategisch partnerschap aangegaan op het gebied van circulaire economie. Met Rabobank als strategisch partner verzekert VNO-NCW MKB Noord zich van een partner die wereldwijde kennis en ervaring tot haar beschikking heeft, maar ook regionaal diep is geworteld.

Onze focus

We realiseren dat circulaire economie al een groeiend onderwerp is in het Noordelijke beleidsveld, en dat er diverse gemeenten, provincies en verenigingen druk zijn met het bouwen aan een circulaire economie. Daar willen we als VNO-NCW MKB Noord en Rabobank graag een steentje aan bijdragen. Hier sluiten we aan op de slogan: ‘’100% circulair Noord Nederland’’, waarbij Noord Nederland de groenste regio van Nederland wil worden.

Onze focus zal liggen op het ‘brede begrip’ circulair ondernemen vooral inspirerend en praktisch te maken voor onze achterban. Wat is het? Wat kan ik er mee? Waar vind ik de juiste informatie en waar kan ik worden geholpen met mijn vragen en ideeën?

De Week van de Circulaire Economie

Tijdens de Week van de Circulaire Economie vertellen inspirerende verhalen met leuke voorbeelden. In de toekomst krijgt circulair ondernemen een plek binnen grotere events en rondom het thema worden inspirerende bijeenkomsten georganiseerd.

Overige acties

Naast het geven van inhoudelijke informatie, zetten we ook ons netwerk en kennis in om een goede lobby te voeren om circulair ondernemen vorm te geven in onze economie. Denk hierbij aan goede subsidie instrumenten, samenwerking met kennisinstellingen of aandacht voor het onderwerp in aanbestedingen.

Strategisch partner

logo Rabobank
De week van de circulaire economie 2022 - In 2022 hebben we in samenwerking met onze partner Rabobank een serie van 4 inspirerende verhalen gemaakt.

“De week van de Circulaire Economie”

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio