Infrastructuur en mobiliteit

2 november 2021

Investeer in bereikbaarheid van Noordelijk Nederland per spoor

Brede oproep aan onderhandelaars

Een nieuw kabinet moet investeren in de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland. Alleen dan kan Noordelijk Nederland met circa 220.000 extra woningen bijdragen aan de nationale woningbouwopgave en kan de economische potentie van de regio en de ruimte ten volste worden benut. Die oproep doet een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en overheden aan de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Veel politieke partijen, waaronder de vier onderhandelende partijen, hebben ambities over de Lelylijn en Nedersaksenlijn opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Ook deden zij beloftes hierover in hun verkiezingscampagnes. In hun brief roepen de organisaties - waaronder VNO-NCW, NS, Aedes, Bouwend Nederland en Noordelijke kennisinstellingen - de onderhandelaars op om daad bij het woord te voegen en deze stevige ambities op te nemen in het regeerakkoord.

Cees Bijl - voorzitter Bestuurscommissie MIRT Noord-Nederland

“Er ligt nu een stevig fundament waarop de formerende partijen letterlijk verder kunnen bouwen aan de nationale woningbouwopgave en de verbetering van de bereikbaarheid van heel Noordelijk Nederland.”

Deltaplan Noordelijk Nederland

In april 2021 hebben de Noordelijke overheden hun visie voor economische ontwikkeling, wonen en bijbehorende bereikbaarheid, ‘Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland’, gepresenteerd. De aanleiding hiervoor was een breed aangenomen motie in de Tweede Kamer, die vroeg om een ‘Deltaplan voor en van het Noorden’ dat bij kan dragen aan het toekomstige groeivermogen van Nederland.

Het document toont aan dat Noordelijk Nederland een substantiële bijdrage kan leveren aan het oplossen van nationale vraagstukken, zoals de woningnood, de energietransitie, klimaatadaptatie en de concurrentiekracht van Nederland. Om deze bijdrage te kunnen leveren is het cruciaal dat er een samenhangend pakket van investeringen in het spoornetwerk van Noordelijk Nederland komt.

Dit is een gezamenlijk bericht van de brede coalitie.

Brief aan onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie

brief-aan-onderhandelaars-over-bereikbaarheid-noorden.pdf

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio