Infrastructuur en mobiliteit

4 juni 2024

Samen verder voor schone, slimme en duurzame mobiliteit

Friesland Lease en VNO-NCW MKB Noord blijven zich gezamenlijk inzetten om mobiliteit duurzamer, schoner en slimmer te maken. De twee organisaties hebben op 30 mei 2024 op Trendship, hét ondernemersfestival van het Noorden, de voortzetting van hun   strategisch partnerschap voor de komende jaren bekrachtigd.

In 2021 sloten de twee organisaties voor het eerst een strategisch partnerschap op deze missie. In de afgelopen jaren is er veel bereikt, bijvoorbeeld de gezamenlijke lobby voor de Lelylijn, bewustwording bij ondernemers over slimme oplossingen en de opzet van de noordelijke Mobiliteitsalliantie.

Afb 2: Samen verder voor schone, slimme en duurzame mobiliteit
Jan Baljeu en Agnes Mulder ondertekenden de verlening van het strategisch partnerschap tijdens Trendshio 2024

Directeur Agnes Mulder is blij met de hernieuwde samenwerking: “Friesland Lease is een bijzonder bedrijf en voor ons een belangrijke partner op ons speerpunt mobiliteit. Samen kunnen laten zien hoe mobiliteit kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en hoe inspirerend dat kan zijn!”

Schoner, slimmer en duurzamer

 “Op Trendship hebben we samen met de Noordelijke Mobiliteitsalliantie en VNO-NCW MKB Noord laten zien dat mobiliteit anders moet en ook echt anders kan,” vertelt directeur Friesland Lease Jan Baljeu. “We willen ondernemers hier graag concreet bij helpen, bijvoorbeeld met pilots met slimme oplossingen in de zero-emissie zones, informatiesessies over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op mobiliteit en de organisatie van het jaarlijkse Mobiliteitscongres. Door nauwe samenwerking met lokale initiatieven zoals Groningen Bereikbaar, versterken we onze gezamenlijke inzet voor een schonere, slimmere en duurzamere mobiliteit.”

Ons strategisch partner

logo Friesland Lease

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio