23 februari 2023

Ondernemersstandpunten Provinciale Statenverkiezingen 2023

VNO-NCW MKB Noord is zich als grootste ondernemers- en werkgeversvereniging van het Noorden bewust van de belangrijke rol die de provincies spelen in het creëren van een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat. Daarom hebben we per provincie een leaflet uitgegeven met vijf ondernemersstandpunten die van groot belang zijn voor ondernemers en werkgevers. Denk hierbij aan:

  • de verbetering van de infrastructuur, bedrijventerreinen en centrumgebieden
  • het verstevigen van het ondernemers- en vestigingsklimaat
  • de overgang naar een duurzame wereld
  • het versterken van de arbeidsmarkt.

Wij hopen dat onze standpunten de (gekozen) provinciale politici zullen helpen bij het nemen van goede beslissingen en het formuleren van concrete plannen voor de provincies #Friesland, #Drenthe en #Groningen. Samen kunnen we werken aan een betere en mooiere #toekomst!

De leaflets zijn beschikbaar op onze speciale pagina over de Provinciale Statenverkiezingen 2023.

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio