Provinciale Statenverkiezingen 2023

Alle stemgerechtigde Nederlanders kunnen op woensdag 15 maart 2023 hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten binnen hun eigen provincie. Daarmee wordt de leden van de Proniciale Staten gekozen voor de komende vier jaar en is daarmee heel bepalend voor de toekomst van -in ons geval- Drenthe, Groningen en Friesland

Afbeelding 2

We zijn ons bewust van de belangrijke rol die de provincie speelt in het creëren van een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat. In onze drie leaflets beschrijven we vijf thema's die van groot belang zijn voor ondernemers en werkgevers. Hierin staat informatie voor de verbetering van de infrastructuur, bedrijventerreinen en centrumgebieden, het verstevigen van het ondernemers- en vestigingsklimaat, de overgang naar een duurzame wereld en het versterken van de arbeidsmarkt.

Afgewogen keuzes

VNO-NCW MKB hoopt dat onze standpunten zullen helpen bij het nemen van goede beslissingen en het formuleren van concrete plannen voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Samen kunnen we werken aan een betere en mooiere toekomst!

Onze leaflets

5 ondernemersstandpunten voor Provincie Groningen
5 ondernemersstandpunten voor Provincie Fryslân
5 ondernemersstandpunten voor Provincie Drenthe
Afb 4: Provinciale Statenverkiezingen 2023
Statenzaal Provincie Drenthe in Assen

Ondernemen voor uw provincie

VNO-NCW heeft een speciale themapagina over de verkiezingen met artikelen en columns over hun en onze standpunten en thema’s waar de provincie een rol heeft: Ondernemen voor uw provincie.

Verkiezingswebsites van de drie provincies

Specifieke informatie over de verkiezingen in jouw provincie kun je vinden op de onderstaande drie webpagina's:

Sieger Dijkstra bij BNR Zakendoen - voorzitter VNO-NCW Noord

“Wat we nodig hebben in Nederland is leiderschap om de problemen op te lossen. Of dat nou een beetje linksom of een beetje rechtsom is; doe iets. Zorg dat we verder komen met de problematiek die er ligt!”

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio