Arbeidsmarkt en Onderwijs

19 januari 2023

Nieuwe accountmanager Make It In the North

Afbeelding 1

Annaléa Chatelier is de nieuwe accountmanager van het project Make It In the North, dat Noord-Nederlandse bedrijven wil verbinden met internationale Engelstalige werkzoekenden in Groningen, Friesland en Drenthe. Het project wil met samenwerkingspartner VNO-NCW MKB Noord een brug slaan tussen internationale talenten en Nederlandse bedrijven door hen op het digitale platform meer zichtbaarheid te geven binnen de internationale gemeenschap.

Het belangrijkste doel van Annaléa is om Nederlandse bedrijven te helpen talenten met verschillende achtergronden aan te nemen en deze talenten zo voor het Noorden te behouden; “Binnen de steeds veranderende arbeidsmarkt is het nu belangrijk voor bedrijven in het Noorden om hun personeelsbestand te diversifiëren en daardoor de innovatie binnen hun teams te vergroten. De vaardigheden en motivatie zijn er. Onze missie is nu om te helpen de verbinding te maken. Anyone can make it in the North!”

Meer informatie over Annaléa kun je vinden op haar LinkedIn.

Afb 2: Nieuwe accountmanager Make It In the North

Annaléa Chatelier is the new Account Manager for the Make It In the North project, which aims to connect Northern Dutch companies with international English-speaking jobseekers in Groningen, Friesland and Drenthe. The project aims in collaboration with VNO-NCW MKB Noord to bridge the gap between international talents and Dutch companies by helping them gain more visibility amongst the international community through their digital platform

The main goal of Annaléa is to help Dutch companies hire talents from different backgrounds and consequently keeping these talents in the North. “Within this ever-changing job market, it is now important for companies to diversify their workforce and through that increase innovation within their teams. The skills and motivation are there. Our mission is now to help make the connection. Anyone can make it in the North!” 

For more information about Annaléa you can check LinkedIn.

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio