Arbeidsmarkt en Onderwijs

12 juli 2022

Nieuw gezicht nieuwe functie

Wie weet maak je binnenkort kennis met onze nieuwe Aanjager Geletterdheid Werknemers. VNO-NCW MKB Noord heeft Gemma Groot Koerkamp aangetrokken om in de Arbeidsmarktregio Groningen bedrijven te bezoeken en met werkgevers in gesprek te gaan over het verbeteren van geletterdheid op de werkvloer. VNO-NCW MKB Noord geeft met deze nieuwe functie invulling aan het Plan van aanpak van Laaggeletterdheid in de Arbeidsmarktregio Groningen. Dit wordt gefinancierd vanuit het rijksoverheidsprogramma Tel mee met Taal.

In Nederland zijn 1,8 miljoen mensen van de beroepsbevolking laaggeletterd. Dat betekent dat zij moeite hebben met taal, rekenen en computervaardigheden. Investeren op dit onderwerp loont: werknemers die goed geletterd zijn, zijn meer betrokken, minder vaak ziek en productiever. Ook zorgt duidelijke taal en heldere communicatie voor minder bedrijfsongelukken.

“We zijn blij dat Gemma is begonnen als Aanjager Geletterdheid." zegt Jurgen Elshof, regiomanger regio Drenthe bij VNO-NCW MKB Noord over de komst van Gemma. "Samen met partners in de gemeenten van de Arbeidsmarktregio Werk in Zicht, Groningen en Noord-Drenthe, zal ze werkgevers attenderen op de voordelen om de geletterdheid en digitale vaardigheden te verbeteren van werknemers. Want meer dan de helft van laaggeletterden en laaggecijferden heeft een baan, dus het is een logische plek om via de werkgevers hen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de diverse trajecten. Aandacht voor geletterdheid leidt tot lager ziekteverzuim, minder fouten en sneller certificaten en diploma’s. Het past volledig binnen de doelstelling dat we als VNO-NCW MKB Noord er naar streven dat Noord-Nederland voldoende personeel heeft, kwantitatief en kwalitatief, nu en in de toekomst."

Weten wat dit betekent voor uw bedrijf? Neem contact op via grootkoerkamp@vnoncw-mkbnoord.nl

Afb 2: Nieuw gezicht nieuwe functie
De nieuwe aanjager geletterdheid Gemma Groot Koerkamp

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio