24 februari 2023

Met de conclusies kijken naar de toekomst van Groningen

Reactie VNO-NCW MKB Noord op conclusies parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

De eerste conclusies van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen die voorzitter Tom van der Lee op vrijdag 24 februari 2023 presenteerde in Zeerijp geven wat betreft VNO-NCW MKB Noord een deskundig en opnieuw een zeer onthutsend beeld van de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. “Het is nu aan het Kabinet en de Tweede Kamer om direct in actie te komen,” stelt regiovoorzitter Groningen Anita Winter. “Laten we de tijd nemen voor erkenning en tegelijkertijd nu ook naar de toekomst kijken, met een kritische, maar positieve blik. Namens de ondernemers en als lid van het Groninger Gasberaad zal VNO-NCW MKB Noord zich inzetten om die toekomst een invulling te geven.”

Groningers boven gas

De bewoners, ondernemers en de agrariërs moeten vanaf nu centraal staan en hun leefomgeving als het vertrekpunt. “Er moeten heel snel middelen beschikbaar komen om te doen wat nodig is. Die middelen moeten rechtstreeks toegankelijk en regelarm beschikbaar komen voor de initiatieven en projecten van de Groningers. Als VNO-NCW MKB Noord zijn we bezig met een visie die we in samenwerking met een brede Groningse coalitie verder uitwerken. Daarmee hopen we bij te kunnen dragen aan een duurzame regio waar het fijn is om te wonen, te werken én te ondernemen!”

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio