28 augustus 2023

Janneke Hoitinga nieuwe regiovoorzitter Friesland

Janneke Hoitinga wordt de nieuwe voorzitter van Regiobestuur Friesland van ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Dat maakte het Algemeen Bestuur op 28 augustus 2023 bekend na instemming van de leden tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering. De nieuwe Friese voorzitter begint per direct en neemt de voorzittershamer over van Milan Grijmans, die deze functie een aantal jaren heeft waargenomen.

Het bestuur van de VNO-NCW MKB Noord heeft per provincie een eigen bestuur. De voorzitters van deze drie besturen maken ook deel uit van het Algemeen Bestuur van de gehele vereniging. Janneke Hoitinga werd na een zorgvuldige sollicitatieprocedure gekozen en treedt daarmee toe tot de besturen van de grootste ondernemers en werkgeversorganisatie van het Noorden.

Afb 2: Janneke Hoitinga nieuwe regiovoorzitter Friesland
Regiovoorzitter Janneke Hoitinga

Het gelukcijfer Fryslân hooghouden

Hoitinga is momenteel algemeen directeur van het familiebedijf Arbodienst Medprevent met het hoofdkantoor in Lippenhuizen. Daarnaast heeft zij enkele nevenfuncties, waar zij dus nu een nieuwe aan toevoegt. Ze heeft zin om aan de slag te gaan en is ambitieus: “Mijn missie is om het gelukcijfer van Fryslân hoog te houden. Vanuit passende bescheidenheid kunnen wij als regio een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Positieve gezondheid en samenwerking in de ‘mienskip’ is daarbij de basis van alles. Mijn overtuiging is dat iedereen in de maatschappij verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen positieve gezondheid en die van elkaar Alleen dan is het mogelijk om bestendig te ondernemen, te werken en te leven. Ik zie het als mijn taak als nieuwe voorzitter en bestuurslid van VNO-NCW MKB Noord met elkaar oplossingen te bedenken voor de uitdagingen en knooppunten waar we met ondernemend en werkend Fryslân tegenaan lopen en een brug te slaan tussen ondernemers en de politiek!”

“Met de benoeming van Janneke Hoitinga door onze leden halen we veel nieuwe kennis, ervaring en daadkracht binnen voor zowel het regiobestuur als het algemeen bestuur,” zegt voorzitter VNO-NCW KMB Noord Sieger Dijkstra. “Samen met haar en de andere bestuursleden gaan we aan de slag om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen én te zorgen voor een goed ondernemersklimaat én brede welvaart in het Noorden!”

Wil je meer weten over de nieuwe voorzitter. Kijk dan op haar LinkedIn-profiel.

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio