26 juli 2023

We gaan samen door!

Er is weer wat te kiezen de komende maanden… Weer… Het vierde kabinet Rutte heeft ook de eindstreep niet gehaald. Spijtig genoeg, want dat betekent dat in ieder geval het komende jaar de raderen in Den Haag weer trager zullen draaien. Wij hebben Den Haag opgeroepen om vooral wel door te gaan met het uitvoeren van beleid.

Het is van het grootste belang om de koopkracht in Nederland te behouden; om te zorgen dat er blijvend gewerkt wordt aan het vlot trekken van de arbeidsmarkt zodat we goed personeel kunnen aantrekken; om te voorkomen dat de stikstof problematiek ons land nog verder op slot zet en (nog meer) schade aan zal brengen aan sectoren als de bouw.

Formatie achter de rug

In de noordelijke drie provincies hebben we gelukkig de formatie achter de rug. Wij wensen de nieuwe Gedeputeerde Staten veel wijsheid en succes. Het midden- en klein bedrijf is dé drijver achter de noordelijke economie en wij hopen dat we samen met de provincies blijvend kunnen bouwen aan een brede welvaart; een economie waarin het goed ondernemen is, waarin talent z’n plek vindt en waarin de bereikbaarheid van dorpen en steden tot in de haarvaten van de regio goed geregeld is.

Nieuwe verkiezingsprogramma’s

Die oproep doen wij ook aan de partijen die nu druk gebogen zitten over hun nieuwe verkiezingsprogramma’s. Deze week nog gaat er een brief uit aan alle schrijvers van de programma’s waarin wij onze wensen voor een sterk ondernemersklimaat neerleggen. Waar we die wensen op baseren? Simpel, op het plan dat we samen met jullie opstelden: Een perspectief voor een kansrijke regio 2035. Dát is onze visie en daar willen wij graag samen met de leden, onze stakeholders en samen met alle talent in Noord Nederland aan werken.

En dat alles onder de bezielende leiding van onze nieuwe directeur, Agnes Mulder. Zij laat een nieuwe wind waaien en is vol energie bezig is om zich te vestigen met en tussen ondernemend Noord Nederland. Het bruist op kantoor en dat ga jij als lid ook merken!

Zomer

Ik wens je een mooie zomer. Rust goed uit en kom vol energie terug. Want die energie hebben we nodig om succesvol te ondernemen en samen het ondernemersklimaat in Noord Nederland naar een steeds hoger niveau te brengen. Ik kijk nu al uit naar september. Jij ook?

Joyce Walstra
voorzitter MKB Noord

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio