31 januari 2023

We gaan de goede kant op

Langzamerhand worden de dagen weer wat langer. Als het helder weer is merk je dat het steeds iets langer licht is aan het einde van de middag. ‘We gaan de goede kant weer op’ is een opmerking die ik de afgelopen weken een aantal keren heb gehoord. Hopelijk betekent het ook dat we economisch de goede kant op (blijven) gaan. Ergens is er de dreiging van een recessie; de inflatie neemt toe en de stijgende rente drukt op de Nederlandse economie. Toch gaan economen uit van een zeer lichte groei van de economie over heel 2023.

Als ondernemers hebben we het nodig dat het vertrouwen in de economie stabiel blijft; zodat consumenten blijven uitgeven en dat we kunnen blijven innoveren en vernieuwen. Er is nog veel af te lossen en af te rekenen over de voorbije coronajaren. We moeten er nu toch niet aan denken dat we opnieuw met een forse tegenslag te maken krijgen.

Ik wil even de aandacht vestigen op dat innoveren en vernieuwen. Je hebt het vast gelezen; in december 2022 hebben we in de noordelijke kranten ons geluid laten horen over de beschikbaarheid van de grote sommen innovatiegeld die naar het Noorden komt. Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid van die gelden voor het noordelijke MKB. Ons geluid is gehoord, kan ik je vertellen! Het artikel heeft vele en zeer goede gesprekken opgeleverd. Samen met de noordelijke overheden, programma managers van (onder andere) het JTF en andere betrokkenen zijn we serieus aan het onderzoeken hoe we deze gelden beter beschikbaar kunnen maken. Zo spreken we onder andere over het invoeren van een ‘MKB-toets’ als er een subsidie-instrument wordt ontwikkeld. Bij dit tipje van de sluier moet ik het even laten, want nog lang niet alles is concreet. Maar wij zijn erg blij met de positieve reacties en de samenwerkingen die uit deze  krantenartikel zijn voortgevloeid. En uiteraard houden wij je graag op de hoogte. Wij zijn nog lang niet klaar met dit thema!

Niet alleen op het gebied van de lobby zijn wij volop bezig. Ook op onze andere speerpunten - kennisdelen en netwerken - zijn we volop bezig. Zo hebben we rondom de kennisdeling die we bevorderen een prachtige serie workshops opgezet onder de noemer ‘MKB Noord #wordtwijzer.’Kijk maar eens op de website naar de workshop Trends in Digitalisering en de masterclass Strategie voor Ondernemers. En als het op netwerken aankomt is er natuurlijk ons halfjaarlijkse succesnummer; de MKB-wandeling. Deze keer gaan we naar Veenhuizen.

Kortom, we gaan de goede kant weer op. Althans, wij doen er voor én met jou alles aan om dat te bevorderen. Elke dag opnieuw! Graag tot ziens bij onze bijeenkomsten.

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio