1 december 2021

Wat brengt een lidmaatschap van VNO-NCW MKB Noord eigenlijk?

Iedereen heeft zijn eigen specifieke redenen om lid van onze vereniging te zijn. Meestal is dit netwerk, kennis of belangenbehartiging.

Dit laatste punt is voor veel leden niet de voornaamste reden. Dat is niet gek; dit onderdeel is ook het minst zichtbaar. Maar misschien is belangenbehartiging wel de belangrijkste van de drie. Als we ons niet zouden inzetten voor ondernemers, zowel in het Noorden als in Den Haag, dan zou ons ondernemersklimaat er heel anders uit zien.

Ons geluid laten horen is nu belangrijker dan ooit. Zeker in een tijd waarin de beleidsbeslissers onvoldoende weten waar ze het over hebben. En een tijd waarin kleine en incidentele dingen heel groot worden gemaakt en de beleidsmakers daardoor hun oog voor het grotere plaatje verliezen.

Een voorbeeld: deze zomer had het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bedacht dat het in het kader van de nitraatrichtlijn goed zou zijn om boeren te verplichten om o.a. aardappelen en suikerbieten voor 1 oktober geoogst te hebben…  En dat terwijl deze gewassen na 1 oktober nog doorgroeien en er veel te weinig capaciteit is om in zo’n korte tijd te oogsten. Dit zou de doodsteek voor o.a. Suikerunie en AVEBE betekenen. Gelukkig heeft een zeer intensieve lobby ertoe geleid dat dit is teruggedraaid. Het geeft maar aan hoe belangrijk het is om alert te zijn.

Als we kijken naar de corona-steunmaatregelen dan mogen we in Nederland niet klagen. Zeker  in vergelijking met de landen om ons heen. Dit is één van de redenen dat onze economie zo goed draait. Maar dit is niet zomaar tot stand gekomen. Vanuit VNO-NCW en MKB hadden wij al acht weken voor de lockdown van maart 2020 de draaiboeken klaar liggen. Onze inbreng en informatievoorziening bij de ministeries hebben fors bijgedragen aan de regelingen die snel en ruim werden uitgekeerd.

Dat wil niet zeggen dat we altijd onze zin krijgen. Het wordt steeds lastiger om goede steunmaatregelen te realiseren voor de bedrijven die dat echt nodig hebben. Het kabinet vindt ondertussen dat de werkloosheid in ons land zo laag is dat iedereen die zonder werk komt zo weer ergens anders aan de bak kan.  En dat klopt macro economisch gezien misschien wel. Maar als je naar de  sectoren kijkt die nu verplicht dicht moeten, dan gaat dat natuurlijk niet op. Gelukkig heeft het kabinet na een intensieve lobby toch compensatie toegezegd. Een toezegging bovenop een pakket die ook in het derde kwartaal toegepast werd. Dat wil zeggen: 100 procent TVL, 85 procent NOW en belastinguitstel. Daar hebben we ons de afgelopen weken steeds hard voor gemaakt, want wat er lag was volstrekt onvoldoende.

Zeer belangrijk dus om ons geluid te laten horen. Niet alleen in Den Haag, maar ook in het Noorden. We hebben in het Noorden een behoorlijk dominante overheid en een grote onderwijssector. Als wij op cruciale momenten er niet kunnen zijn, omdat we daar geen capaciteit voor hebben, dan wordt er over ons besloten. Dan worden veel besluiten genomen door ambtenaren, bestuurders, raadsleden en statenleden die geen ondernemersachtergrond hebben.

Jouw bijdrage van groot belang

Daar kunnen we allemaal onze bijdrage aan leveren. Ook jij! Word actief in de politiek, binnen VNO-NCW of MKB of help ons dat geluid te laten horen. Help ons onze vereniging te laten groeien, zodat we meer leden krijgen. Zo is onze stem luider en krachtiger en kunnen we ons nog beter op die belangenbehartiging richten.

Het bijdragen aan de groei van onze vereniging hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. We kennen allemaal binnen ons netwerk wel bedrijven, ondernemers, directeuren en/of eigenaren die nog geen lid van VNO-NCW MKB Noord, maar voor wie het wel interessant zou zijn. Spreek hen aan.  En bij een positieve of nieuwsgierige reactie, geeft het dan door aan ledenmanager Michel Rietman (06- 512 115 19). Hij pakt het dan verder op.

Zo zorgen we er met elkaar voor dat VNO-NCW MKB Noord onze belangen nog beter kan behartigen. Met solidariteit maken we ons sterk voor een beter ondernemersklimaat. En dat kan prima uit als je de contributie afzet tegen wat we voor de gemiddelde ondernemer hebben bereikt!

Met vriendelijke groet,

Sieger Dijkstra

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio