3 september 2021

VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen brengt werkbezoek aan ICON in Assen

Voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen kwam vandaag op uitnodiging van ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord naar het Noorden. Daar bracht zij een werkbezoek aan ICON (voorheen PRA Health Sciences) in Assen en was zij aanwezig bij de opening van het verenigingsjaar 2021/2022 van VNO-NCW MKB Noord in Hof van Saksen in Nooitgedacht.

Ronald Koning, ICON VP Clinical Research Services over het bezoek. “Wij zijn trots dat we Ingrid Thijssen mochten verwelkomen en blij dat er bij VNO-NCW aandacht is voor het Noorden: een regio vol potentie op het gebied van Health Sciences.”

Als grootste instituut voor geneesmiddelenonderzoek in Europa en marktleider in Nederland speelt ICON een belangrijke rol bij de ontwikkeling en innovatie op het gebied van Health Sciences. Zo wordt samen met het UMCG gewerkt aan een Clinical Research Unit voor geneesmiddelenonderzoek bij patiënten, en is ICON  tevens betrokken bij COVID-19 vaccin- en medicijnonderzoek. Alleen al in Noord-Nederland heeft ICON ruim 1.000 hooggekwalificeerde mensen in dienst. Daarmee behoort het bedrijf tot de grootste werkgevers van het Noorden.

Het werkbezoek in Assen bestond onder andere uit een rondleiding in het Bioanalytisch Laboratorium van ICON. Dit hypermoderne lab, gebouwd in 2015, is het grootste Bioanalytisch Lab in Europa en verricht medicijnonderzoek voor klanten wereldwijd. De organisatie heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt.

Peter Ketelaar, ICON VP Bioanalytical Services: “Gelukkig hebben we onze groei kunnen realiseren omdat er veel talent wordt opgeleid in Noord-Nederland.” Als bestuurslid Human Capital bij het Life Science-cluster van het Noorden werkt Peter nauw samen met alle onderwijsinstellingen om de vraag naar kennis en talent ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Afb 2: VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen brengt werkbezoek aan ICON in Assen

Een van de meest kansrijke regio's

De groei en innovatie bij ICON sluiten naadloos aan op de visie 2035 die VNO-NCW MKB Noord onlangs presenteerde: Een nieuw perspectief voor een kansrijke regio. Daarin beschrijft zij een toekomstbeeld voor het Noorden, waarin door te investeren er geweldige kansen ontstaan voor innovatieve ondernemers en bedrijven zoals ICON. Voorzitter VNO-NCW MKB Noord Sieger Dijkstra: “Het is van groot belang dat tijdens de formatie in Den Haag het Noorden ook wordt meegenomen. Als we de mogelijkheden en ruimte krijgen van het nieuwe kabinet en gaan investeren in onze regio’s, kunnen we van grote betekenis zijn voor héél Nederland en ver daarbuiten. Dat blijkt ook uit dit bezoek aan ICON. Een prachtig, zeer interessant en relevante onderneming binnen onze regio!”

Ingrid Thijssen sluit zich hierbij aan: “Het Noorden is een van de meest kansrijke regio’s van ons land. Zij hebben daarbij de ambitie om echt werk te maken van de grote maatschappelijke uitdagingen in Nederland, zoals de energietransitie en het woningbouwtekort. Belangrijk dat het kabinet de juiste randvoorwaarden creëert om dit mogelijk te maken en dat vraagt om fors meer investeringen. De realisatie van de Lelylijn heeft daarbij prioriteit. Het beter verbinden van de Randstad met het Noorden en straks Noord-Duitsland is in het belang van héél Nederland.”

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio