27 juli 2023

VNO-NCW MKB Noord biedt input voor verkiezingsprogramma's

Alle landelijke politieke partijen zijn momenteel druk bezig om hun verkiezingsprogramma’s te schrijven voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023. Om ervoor te zorgen dat belangrijke standpunten voor ondernemers én Noord-Nederland in deze programma’s terechtkomen, heeft VNO-NCW MKB Noord een pamflet geschreven.

Het pamflet is op 27 juli 2023 naar alle huidige poltieke partijen in de Kamer gestuurd als input voor het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s en het bepalen van hun campagne. Daarnaast hebben we hen ook uitgenodigd om het gesprek met ons aan te gaan, waar er behoefte is aan een verder uitleg en/of meer informatie. Op deze manier brengen we de belangen en ideeën van onze leden goed voor het voetlicht bij het bepalen van toekomstig Haags beleid.

Afbeelding 2

Download
Het pamflet is als PDF beschikbaar onder aan deze pagina.

Visie 2035
In 2021 publiceerden we al onze visie 2035, waarin ook andere belangrijke punten voor onze kansrijke regio staan. Ook dit document is opnieuw naar alle politieke partijen gestuurd als aanvulling op het pamflet. Wil je meer weten over deze visie? Kijk dan op de speciale pagina.

Pamflet voor de verkiezingsprogramma's Tweede Kamerverkiezingen 2023

noord-nederland-een-kansrijke-regio.pdf

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio