Klimaat en Bedrijf
Ondernemerschap

12 januari 2023

Trotse leden nemen LangmanPrijs 2022 in ontvangst

De LangmanPrijs 2022 is op 11 januari 2023 toegekend aan EemsEnergy Terminal. De initiatiefnemers én de harde werkers in het veld hebben in een ongekend korte tijd deze terminal weten te realiseren. Wij feliciteren hen van harte met de prijs die werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland. Juryvoorzitter Jouke de Vries overhandigde het bijbehorende kunstwerk aan Ulco Vermeulen van Gasunie en Cas König van Groningen Seaports; leden van onze vereniging.

Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, gemeente het Hogeland, Gasunie, EZK, de omgevingsdienst Groningen, Havenschap Groningen, Groningen Seaports, RWE, Enexis, Koninklijke Wagenborg en de Waterschappen waren essentiële partners in de publiek-private samenwerking. “Binnen een tijdsbestek van zes maanden heeft deze groep bewezen dat de energietransitie zich voor een belangrijk deel in Noord-Nederland afspeelt. Zij toonden leiderschap, inventiviteit en slagkracht. Er is buiten eigen kaders gedacht en gehandeld. Het regelen van menskracht, denkvermogen, vergunningen en materialen stond allemaal in het teken van één doel; het zo snel en goed mogelijk realiseren van deze terminal”, sprak juryvoorzitter Jouke de Vries tijdens de bekendmaking. “Er is een impuls gegeven aan de economie in het Noorden van ons land en bovenal heeft het ons minder afhankelijk gemaakt van gas uit Rusland”. Tot slot moedigde de jury bestuurlijk en ondernemend Noord-Nederland aan om vaker ‘in een kamertje’ samen te komen en pas te vertrekken als de opdracht is gerealiseerd. “Slag- en daadkracht is wat we nodig hebben,” volgens De Vries.

Afb 2: Trotse leden nemen LangmanPrijs 2022 in ontvangst
Juryvoorzitter Jouke de Vries overhandigt de LangmanPrijs 2022 aan Ulco Vermeulen (rechts) en Cas König (links).

De vijfde keer

Het is de vijfde keer dat de Langmanprijs wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. De prijs is een initiatief van Stichting Noord-Nederland, de organisator van de grootste nieuwjaarsreceptie in Noord-Nederland. VNO-NCW MKB Noord was een van de sponsoren het evenement en vele leden van ons waren aanwezig op de receptie.

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio