13 november 2023

Terug naar vertrouwen in elkaar

Onze landelijk MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof stelde onlangs naar aanleiding van een onderzoek van VNO-NCW en MKB Nederland onder ondernemers dat zij een doorgeslagen wantrouwen vanuit de politiek ervaren. “Het helpt niet om ondernemers als ‘graaiers’ neer te zetten, we moeten terug naar vertrouwen in elkaar.” Ik sluit me van harte aan bij deze woorden. Ook in de gemeente Groningen – waar bedrijvenverenigingen en de gemeente altijd goed samen optrokken – lijkt er steeds meer afstand en wantrouwen te zijn.

Het eerste ontluisterende voorbeeld gaf wethouder Philip Broeksma van Groen Links deze week toen hij de kennelijke reden van het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf  toelichtte. “De opbrengst gaat niet naar aandeelhouders die in de bestuurskamer sigaren zitten te roken”, aldus Broeksma. Is dat het beeld dat hij heeft van de ondernemers die de gemeente rijk is? Een volkomen misplaatst en vastgeroest beeld. Ondernemerschap is niet voorbehouden aan de elite, zoals de wethouder lijkt te denken. Ondernemers zien kansen, zijn creatief, nemen risico’s en leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving.

Afgelopen woensdag volgde ik online de besluitvorming over de invoering van de reclamebelasting in de gemeente Groningen. Zeer teleurstellend hoe de coalitie ondanks alle tegenargumenten en verzoeken om het anders te doen toch de beslissing heeft genomen reclamebelasting in te voeren. De verstandhouding tussen de gemeente en de ondernemers loopt hierdoor een forse deuk op. Waarom wilde de coalitie niet samen en vanuit wederzijds vertrouwen met elkaar werken aan het tegengaan van verrommeling van de openbare ruimte? In plaats daarvan kiest de coalitie voor het extra belasten van ondernemers. In een tijd waarin de lastendruk toch al enorm is. Maar het beeld lijkt te zijn dat ondernemers dit toch wel kunnen betalen, “niemand failliet hoeft te gaan door deze maatregel” en een heffing nodig is om ondernemers in beweging te krijgen.

De coalitie lijkt niet in te zien dat we elkaar  nodig hebben en moeten samenwerken. We moeten vanuit wederzijds vertrouwen en respect de kloof tussen ondernemers en de gemeente kleiner maken. Samen denken in kansen en mogelijkheden en een ondernemersklimaat creëren waarin ondernemen wordt aangemoedigd en bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Zodat bedrijven zich hier willen vestigen, hun nek uitsteken  en de inwoners hier graag  wonen en werken.

Sigaren rokende aandeelhouders in een bestuurskamer…. Als dat daadwerkelijk het beeld is dat de wethouder  van ondernemers heeft, nodig ik hem van harte uit eens in gesprek te gaan met ondernemers, specifiek die ondernemers die bezig zijn met energietransitie. Hij zal zich verbazen.

Anita Winter
Voorzitter regiobestuur Groningen VNO-NCW MKB Noord

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio