Ondernemerschap

18 mei 2022

Tekorten aan materieel steeds nijpender voor ondernemers

Niet alleen de tekorten aan personeel hebben een recordhoogte bereikt in Nederland, ook steeds meer ondernemers ervaren problemen door een gebrek aan materialen en productiemiddelen. Inmiddels loopt één op de vijf ondernemers hier tegen aan zo blijkt uit de nieuwe conjunctuur-enquête (COEN) van VNO-NCW en MKB-Nederland met het CBS en partners op 18 mei 2022 verscheen. 

Oorlog en verstoorde ketens

Een belangrijke verklaring voor de tekorten aan materialen zit hem in de wereldwijd verstoorde handelsketens als gevolg van de oorlog in Oekraïne en door bijvoorbeeld het zero-covid beleid in China met nieuwe lockdowns. Ondertussen kampen alle sectoren hierdoor met tekorten aan productiemiddelen, met grote uitschieters in de autohandel (36%), industrie (34), groothandel (28%), bouwnijverheid (23%).Gemiddeld ervaart 19% van de ondernemers nu problemen met tekorten aan materialen. De problematiek speelt met tal van grondstoffen, zoals graan, glas en vele andere grondstoffen.Met hun leden en de overheid bewaken VNO-NCW en MKB-Nederland de situatie van dag tot dag om te zien of geen vitale processen in de knel komen.  

Personeelstekorten

Uit de nieuwe enquête van het CBS blijkt verder ook dat de tekorten aan personeel nooit eerder als zo groot zijn ervaren door ondernemers. 34% van de ondernemers worstelt er inmiddels mee waar dat vorig kwartaal nog 25% was. VNO-NCW en MKB-Nederland werken met leden aan eigen plannen om te zorgen voor vernieuwende oplossingen in aanvulling op alle programma’s die al bestaan voor bijvoorbeeld zijinstroom en om- en bijscholing. Verder vragen de tekorten ook acties van de overheid om (meer) werken aantrekkelijker te maken. Ook is snel minder bureaucratie nodig bij het aan de slag helpen van bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere groepen die graag aan de slag willen. Daarnaast biedt verdere automatisering en robotisering arbeidsmigratie oplossingen voor de krimpende beroepsbevolking in Nederland. ‘Alleen door op al deze borden te schaken kunnen we met elkaar de samenleving draaiend houden en alle publieke voorzieningen blijven financieren nu de vergrijzing zo voelbaar wordt.’ 

Zorgen steeds groter

De zorgen onder ondernemers worden steeds groter. Voor de komende twaalf maanden maken de meeste ondernemers zich zorgen over toenemende prijsstijgingen, die ze veelal moeilijk kunnen doorberekenen en daarmee veel hoger is dan de ‘consumenteninflatie’ die gemeten wordt. Iets minder dan de helft van de ondernemers geeft dit ondertussen aan (m.n. in de industrie). Ook geeft 19% van de ondernemers aan dat internationale spanningen, conflicten en sancties het voornaamste punt van zorgen is. 

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen steeg licht. Maar dit was voor een groot deeleen gevolg van de omslag in de stemming in de horeca na het opheffen van de beperkende maatregelen.

 

Dit is een landelijk persbericht van VNO-NCW en MKB Nederland
 

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio