Ondernemerschap

28 mei 2024

Subsidium ondersteunt leden VNO-NCW MKB Noord wederom; de Subsidieregeling Praktijkleren is beschikbaar!

Wij zijn verheugd om mede te delen dat onze partner, ASBR Subsidium, zowel de vereniging als afzonderlijke leden ondersteunt op het vlak van subsidies en de bijbehorende regelingen. Zij maken het proces praktisch en toegankelijk, en zijn voor onze leden vrijblijvend te benaderen via de Subsidiehelpdesk Noord - 088-1260470 - exclusief voor leden van VNO-NCW MKB Noord.

Deze maand in het nieuws: de Subsidieregeling Praktijkleren

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt? Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de Subsidieregeling Praktijkleren weer geopend. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student (VMBO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO, HBO). Daarnaast biedt de subsidie ondersteuning in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Belangrijke details:

  • Aanvraagperiode: Tot en met 17 september 2024 kan de werkgever een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
  • Budget: De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerling/student bij minimaal 40 begeleidingsweken. Indien minder weken, wordt de subsidie naar rato berekend. De aanvraag wordt altijd achteraf na een schooljaar ingediend. Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de subsidieverstrekker, RVO, besluiten de bedragen per praktijkleerplaats naar rato te verrekenen.
  • Tijdschema: De aanvragen voor het schooljaar 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024 kunnen worden ingediend tot en met 17 september 2024, 17:00 uur.
  • Ketenmachtiging: Vanaf dit jaar is een ketenmachtiging vereist voor de aanvraag. ASBR Subsidium regelen dit, maar het kost enige tijd. Laat ons tijdig weten voor welke kandidaten wij een aanvraag kunnen indienen, zodat we de machtiging kunnen regelen.

Bent u geïnteresseerd in de subsidie voor praktijkleren? ASBR Subsidium maakt het makkelijk en winstgevend! Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen.

Dit is slechts één van de vele mogelijkheden om voordeel te halen. Neem vandaag nog contact op met de Subsidiehelpdesk van ASBR Subsidium voor meer informatie en ondersteuning.

Subsidiehelpdesk Noord

Leden die geïnteresseerd zijn in deze subsidiemogelijkheid, kunnen voor meer informatie contact op te nemen met ASBR Subsidium via de Subsidiehelpdesk Noord - 088-1260470 - exclusief voor leden van VNO-NCW MKB Noord.

ASBR Subsidium

ASBR Subsidium

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio