Ondernemerschap

22 september 2022

Retail, horeca, cultuur en evenementen, onze hart en ziel.

Hoe wordt een stad aantrekkelijk voor inwoners, winkelend publiek én toeristen? Een levendig centrum is dan essentieel. Een centrum waar goed toeven en goed ondernemen is. Bruisend met retail, horeca, cultuur en evenementen. Maar dat gaat niet vanzelf! Volgende COVID wintergolven, uitgestelde (belasting)betalingen en schulden, de oorlog in Oekraïne en de effecten hiervan op de economie zal zijn weerslag hebben op de steden en centra. Ook spelen de concurrentie van online platfora, bedrijfsopvolging, krapte op de arbeidsmarkt en ongerealiseerd transformatieopgaven, zeker nog een grote rol.

Dit is onderdeel van de boodschap van Lokaal Retailbelang, Inretail, centrummanagers, lokale ondernemersverenigingen en MKB Drenthe aan politiek, provincie en gemeenten. Op donderdag 22 september stonden deze partijen in Emmen stil bij deze boodschap. Eerst bij café Barrista in het centrum werden de resultaten en wensen van respectievelijk Vlinderstad en gemeente Emmen, provincie Drenthe en Lokaal Retailbelang in gezamenlijkheid besproken. Namens VNO-NCW MKB Noord waren aanwezig Hilbert Wiechers, voorzitter MKB Drenthe, en Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe.

Uiteraard werd ook de praktijk bekeken, het resultaat in Het Oude Noorden, de aanpak bij het Raadhuisplein en wensen met de Wijert. En samenwerking loont want de verwachting landelijk was dat de leegstand van winkelruimte in binnensteden in de periode van 2020 naar begin 2022 zou 40% zou stijgen. Daarentegen is begin 2022 gemeten dat de binnenstedelijke winkelleegstand juist is gedaald dankzij beleid en steunpakketten van het Rijk.

De retail, horeca, cultuur en evenementen zijn belangrijke sectoren en zullen ook in de toekomst het hart en de ziel vormen van onze steden en dorpen in Drenthe.

Meer informatie Jurgen Elshof, 06-27876986, elshof@vnoncw-mkbnoord.nl

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio