21 juni 2021

Onze visie 2035 voor het Noorden

VNO-NCW MKB Noord publiceerde vandaag haar visie voor 2035: ‘Een nieuw perspectief voor een kansrijke regio’. De grootste ondernemersvereniging van het Noorden wil met de brede visie op de toekomst van de drie noordelijke provincies belangrijke onderwerpen op de formatietafel in Den Haag bepalen en een richting geven die een breed en positief effect heeft op de regio. ‘Daarbij zetten we niet enkel in op economische activiteiten, maar op brede welvaart met leefbaarheid in de dorpen en steden, de energietransitie en een gezonde arbeidsmarkt,’ legt voorzitter MKB Noord Joyce Walstra uit. ‘We bieden echt een nieuw perspectief voor een kansrijk Noord-Nederland.’

Naast een beeld van de situatie in 2035 in het Noorden geeft de visie met vier concrete punten aan wat VNO-NCW MKB Noord terug wil zien in een regiodeal voor Noord-Nederland. ‘Het gaat om concrete punten voor het komende regeerakkoord,’ stelt voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra. ‘We hebben als bedrijfsleven de overtuiging een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de nationale opgave en ambities. Denk daarbij aan bouwmogelijkheden om huizen te bouwen, een betrouwbare infrastructuur en mogelijkheden om te kunnen innoveren. Om die bijdrage te kunnen realiseren is het nodig dat het nieuwe kabinet cruciale randvoorwaarden realiseert. In onze visie geven we deze voorwaarden op een presenteerblaadje voor de formateurs in Den Haag.’ Deze vier punten zijn:

  • Investeer in snelle verbindingen in en met onze regio; zoals de Lelylijn, Nedersaksenroute en andere belangrijke spoorverbindingen, ontwikkel de N33 tot de A33 naar de Eemshaven en laat Groningen Airport Eelde ontwikkelen tot een aanvulling op de mobiliteitsinfrastructuur met vernieuwende concepten en middelen.
  • Plaats bedrijven en bedrijventerreinen centraal in het oplossen van (inter)nationale vraagstukken; door blijvend werknemers op te leiden, innovatiegelden beschikbaar te maken voor het MKB en het Noorden uit te roepen tot koplopersregio voor de energietransitie en circulair ondernemen
  • Zorg voor robuuste uitgangspunten; zoals de uitrol van een waterstofinfrastructuur, het versterken van het elektriciteitsnetwerk op bedrijventerreinen en het versterken van de digitale infrastructuur voor 5G, 6G en verdere innovaties.
  • Jaag forse woningbouwopgave aan met gezamenlijk woonplan Noord-Nederland; waarin er wordt geïnvesteerd in grootschalige woonprojecten zowel in de geplande voorraad als de extra toezegging van 220.000 woningen door de Lelylijn en mogelijk een nieuwe toeristische trekpleister van formaat. En neem daarbij de belemmeringen als de stikstofproblematiek weg.

 

"Als we doen wat we deden, dan krijgen we wat we kregen.”

In de afgelopen periode zette de ondernemersvereniging zich in voor goede en effectieve steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Nu de economie langzaam weer open gaat en er een nieuw kabinet komt verlegt zij de focus op de toekomst. ‘Sommige ondernemers gaat het bijzonder goed, maar met anderen hebben het nog steeds heel erg moeilijk,’ vertelt directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor. ‘We willen dat de toekomst voor alle (noordelijke) ondernemers weer perspectieven biedt. Kansen en ruimte om te ondernemen. Om dat voor elkaar te krijgen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Zeker in deze periode waar in Den Haag plannen worden gemaakt die de toekomst van heel Nederland gaan bepalen. We staan met zijn allen voor flinke uitdagingen! En zijn ervan overtuigd dat de investeringen zoals we die voorstellen een veelvoud aan rendement gaan opleveren voor Nederland. Denk daarbij onder andere aan de energietransitie, leefbaarheid in steden en dorpen en een gezonde arbeidsmarkt. We moeten er samen hard aan werken om onze belangen voor een goede toekomst te laten horen aan de formatietafel. Daar gaan we voor!’

Download het visiedocument van VNO-NCW MKB Noord

Visie 2035: Een nieuw perspectief voor een kansrijke regio

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio