Ondernemerschap

24 februari 2022

Ondersteuning voor werkgevers en werknemers in Oost-Groningen

VNO-NCW MKB Noord, Welstad en Protestantse Kerk Nederland (PKN) starten in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen een project om hulp te bieden aan werkgevers én hun werknemers bij armoede- en schuldenproblematiek. Het doel is om ondernemers en werkgevers te informeren over hun rol en belang bij het tijdig signaleren van armoede- en schuldproblematiek onder hun werknemers. In voorkomende gevallen is er hulp voor zowel de werkgever als de werknemer beschikbaar.

Medewerkers met schulden ervaren vaak stress en aanverwante klachten. De kans op ziekmelding of verminderde productiviteit is groot. Een werknemer met schulden kost een werkgever daardoor gemiddeld 13.000 Euro. Bedrijven hebben er, naast persoonlijke betrokkenheid, dus ook een direct belang bij om hun werknemers te helpen.

Er is al veel informatie voor werkgevers beschikbaar en er zijn diverse lokale en regionale initiatieven. Met een overkoepelende werkgeversaanpak en bundeling van bestaand aanbod willen we werkgevers, naast informeren, vooral activeren. Bovendien bieden we direct hulp aan de medewerkers door de inzet van onder andere welzijnsorganisaties. In het eerste kwartaal maken we een inventarisatie van bestaande lokale initiatieven en organisaties en zoeken we de samenwerking. Vanaf april starten we met de benadering van bedrijven. We willen in die fase ook ophalen welke knelpunten en belemmeringen partijen ervaren, zodat we daar van kunnen leren en verbeteren.

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio