Ondernemerschap

3 juli 2023

Ondernemersstandpunten opgenomen in coalitieakkoord provincie Groningen

VNO-NCW MKB Noord heeft rondom de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart van dit jaar, hard gewerkt om de ondernemersstandpunten voor Groningen onder de aandacht te brengen bij de nieuwe Statenleden en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Zo brachten we een leaflet uit met onze ondernemersstandpunten voor Groningen en hebben we gesprekken gevoerd met verschillende Statenleden en partijen.

Veel van onze aangedragen ondernemerstandpunten zijn terug te vinden het onlangs verschenen Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 ‘Veur Mekoar’. Hieronder volgt een korte analyse. VNO-NCW MKB Noord blijft in gesprek met Gedeputeerde en Provinciale Staten en houdt in de gaten dat de ondernemerstandpunten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Downloads

5 ondernemersstandpunten voor Provincie Groningen
Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 "Veur Mekoar"
Analyse Coalitieakkoord Provincie Groningen 2023-2027

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio