Ondernemerschap

8 juli 2024

‘Geef ondernemers ruimte om met oplossingen te komen’

Ondernemersagenda MKB Nederland met concrete maatregelen voor nieuw kabinet.

Het nieuwe kabinet moet ondernemers weer de ruimte bieden om te doen waar ze goed in zijn: door onder meer een stevige aanpak van de regeldruk, betere financieringsmogelijkheden, een stabiel en stimulerend fiscaal stelsel en door ervoor te zorgen dat werken meer loont. Ondernemers hebben oplossingen voor veel van de grote maatschappelijke opgaven van ons land, maar lopen tegen grenzen en beperkingen aan waardoor we die onvoldoende benutten. Dat is de kern van de Ondernemersagenda Vernieuwen, versnellen en verbinden die voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag in Den Haag overhandigt aan minister Beljaarts van Economische Zaken. 
 
Vonhof zegt al langer dat ondernemers bovenal vertrouwen, vereenvoudiging en voorspelbaarheid nodig hebben van het nieuwe kabinet, zodat zij weten waar ze aan toe zijn en weer kunnen en durven investeren. ‘Ze worden nu geremd door de eindeloze regeldrift, stapeling van beleid én wispelturig beleid dat steeds weer verandert, zeer beperkte financieringsmogelijkheden en ga zo maar door. Tegelijk staan de winsten van het mkb onder druk, terwijl we juist ondernemerschap nodig hebben bij alle grote transities en opgaven. Of het nu om bestaanszekerheid van mensen gaat of de klimaatdoelen, de overheid kan het niet alleen en ondernemers hebben oplossingen. Benut die veel beter door hen de ruimte en mogelijkheden daarvoor te bieden en werk met ons samen’, is zijn oproep.

Afb 2: ‘Geef ondernemers ruimte om met oplossingen te komen’
MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof (foto: Guido Benschop)

Andere aanpak

Met de Ondernemersagenda die Vonhof vandaag aan EZ-minister Beljaarts overhandigt, steekt de ondernemersorganisatie ‘de hand uit naar het nieuwe kabinet’. ‘Het is tijd voor een andere aanpak. Het hoofdlijnenakkoord onderkent het belang van ondernemerschap. Op diverse terreinen staat de richting beschreven, maar ontbreekt nog de verdere uitwerking. Wij doen in onze agenda concrete voorstellen die ondernemers helpen om te kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen en problemen oplossen.’

Ondernemerschap stimuleren en belonen

Zo moet de aanpak van regeldruk Chefsache worden, want ‘we zijn in dit land compleet doorgeslagen met regels en rapportageverplichtingen, waarmee we geen doel bereiken maar het ondernemers wel heel lastig maken.’ Het fiscale stelsel moet ondernemerschap beter stimuleren en belonen, want ‘het kan niet zo zijn dat een ondernemer met een bv die risico neemt, een hogere integrale belastingdruk heeft dan een werknemer’ in loondienst’, aldus Vonhof.

Deel bruto loon netto uitkeren

Waar het de krapte op de arbeidsmarkt betreft moet het kabinet het mogelijk maken dat werkgevers een bepaald percentage van het brutoloon netto mogen uitkeren (mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren ten opzichte fulltime), zodat meer werken ook echt loont. En ondernemers kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen als gemeenten en UWV deze doelgroep beter bij hen in beeld brengen en niet te makkelijk ‘afschrijven’. Om de personeelstekorten in vitale sectoren aan te pakken moeten scholen (financieel) en studenten worden gestimuleerd richting beroepen waar de vraag groot is. 

Ruimte en bescherming bedrijventerreinen

De ondernemersorganisaties vragen in de agenda verder onder meer om ruimte en bescherming van bedrijventerreinen en versnelling van de aanpak van netcongestie. Vonhof: ‘Bedrijventerreinen zijn de dragende muren van onze brede welvaart, daar verdienen we 40 procent van ons BBP en werkt 30 procent van onze medewerkers. Bestaande bedrijventerreinen staan onder druk door oprukkende woningbouw en plannen voor nieuwe zijn er onvoldoende.’ Met het oog op netcongestie moeten groepscontracten wettelijk altijd mogelijk zijn, zodat ondernemers gezamenlijk tot innovatieve oplossingen zoals smart energy hubs kunnen komen. 
 
Dit is een landelijk bericht van MKB Nederland

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio