15 juni 2022

Ondernemers bundelen krachten in Eemsdelta

Toen Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Middelstum begin 2021 werden samengevoegd in de gemeente Eemsdelta, besloten ook de vier lokale ondernemersverenigingen de krachten te bundelen. Met financiële steun van de provincie Groningen, via het project Jouw Zaak Jouw Toekomst van VNO-NCW MKB Noord, werd een centrummanager aangesteld om de samenwerking organisatorisch en inhoudelijk vorm te geven. Inmiddels ligt er een gezamenlijk visieplan bij de gemeente. 

De vier ondernemersverenigingen zijn zeer verschillend in aard en omvang, maar overlap is er genoeg. Alleen al omdat ze allen te maken hebben met de aardbevingsproblematiek, waardoor ook de economische ontwikkeling achterstand heeft opgelopen. “Het is belangrijk dat je dan als ondernemers samen optrekt, van elkaar leert en gezamenlijk gesprekspartner bent richting gemeente”, zegt Fester Oosterhuis, voorzitter van de Handelsvereniging Delfzijl. “Maar ondernemers hebben het hartstikke druk, dus zij krijgen die samenwerking niet geregeld. Daarom zijn we heel blij met de ondersteuning van centrummanager Annette Jonkhoff. Zonder externe hulp hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.”

"VNO-NCW MKB Noord heeft de afgelopen jaren het project ‘Jouw Zaak Jouw Toekomst’ in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd. Winkeliersverenigingen met een plan om bijvoorbeeld de vereniging te professionaliseren of het winkelgebied te promoten, konden mede met financiering van de provincie hun plannen tot uitvoering brengen.”

Meerwaarde

Jenz Verbogt, eigenaar van Paviljoen Overdiep en voorzitter OKA OndernemersKontakt Appingedam is het hiermee eens. “Als ondernemers kunnen we ons niet verdiepen in die materie, laat staan rapporten daarover schrijven. De centrummanager heeft eerst het net opgehaald bij alle kernen. Dan zie je meteen de meerwaarde van bij elkaar binnenkijken. Loppersum heeft bijvoorbeeld net een enorme opgave voor de versterking van de winkelstraat achter de rug. In Appingedam moet dit nog gebeuren. Sommige voorbeelden kun je één op één kopiëren, maar je weet alleen dat ze er zijn als je samenwerkt.”

 

Gezamenlijke thema’s

“De gezamenlijke thema’s zijn vastgelegd in een visieplan dat inmiddels bij de gemeente ligt”, zegt Fester. “We hopen hier via de gemeente NPG-gelden voor te krijgen. Uiteraard is de versterkingsopgave een belangrijk thema, maar we hebben ook een mooi plan voor het bevorderen van toerisme en recreatie. Hierin benadrukken we van elke gemeente het unieke karakter. We willen laten zien dat je hier meerdere dagen kunt verblijven en veel kunt beleven. Je gaat van de cultuurhistorie van Appingedam naar het maritieme karakter van Delfzijl en het landelijke van Loppersum en Middelstum. Die unieke identiteit moet in elke kern zichtbaar zijn. Ondernemers vervullen daarin de rol van gastheer/dame.”

Samen

Jenz vult aan: ”Dit betekent ook dat de regionale verbindingen tussen de kernen goed moeten zijn. Zichtbaarheid en vindbaarheid zijn belangrijk, ook online. We willen eenheid in marketing en communicatie, overal dezelfde routebordjes bijvoorbeeld. Ook moet de gemeente kijken naar het parkeerbeleid. Zo heeft Appingedam veel blauwe zones en de andere kernen hebben dat niet. We hoeven niet alles hetzelfde te doen, maar het is goed om de verschillen te kennen en van elkaar te leren. Een belangrijk thema is ook het onderwijs. In Appingedam komt een campus die MKB en onderwijs dichter bij elkaar wil brengen. Daarin gaan we uiteraard graag mee. Er ligt dus een breed palet aan thema’s en ik zie aankomen dat de centrummanager een MKB-coördinator wordt als verbindende spil in de hele gemeente.”

Betrokkenheid

De vier ondernemersverenigingen vormen een Regionaal Platform, waarin de vier voorzitters zitting hebben. Het platform zit één keer in de zes weken om tafel met de wethouder. Fester: “De samenwerking loopt zo goed dat we ons afvragen waarom we dit niet eerder hebben gedaan. Wel vind ik dat de betrokkenheid van ondernemers groter mag zijn. Het is belangrijk dat ze verder kijken dan hun eigen winkelpui en zich realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel.” Jenz sluit zich daarbij aan: “Veranderingen gaan zo snel en als je niet weet wat er gebeurt in je gebied vis je achter het net. Kijk om je heen en leg je oor te luisteren. We hebben mede door deze samenwerking en grondige aanpak een behoorlijke stap voorwaarts gemaakt.”

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio