13 november 2023

Succesvol Noordelijk Verkiezingsdebat belicht toekomstkwesties van Noord-Nederland

Het Noordelijk Verkiezingsdebat op 10 november 2023 heeft belangrijke kwesties voor de toekomst van Noord-Nederland op de politieke agenda gezet. Het evenement, dat plaatsvond in SKILL bij Philips Drachten, bracht kandidaat-kamerleden en ondernemers/werkgevers bijeen voor kennismaking en dialoog over regionale ontwikkeling. Het debat was een initiatief van VNO-NCW Noord MKB Noord samen met LTO Noord, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, Evofenedex, TLN, Bouwend Nederland, FME, INretail en SNN

Onder de leiding van Sieger Dijkstra en Agnes Mulder werden actuele thema's als woningbouw, bestaanszekerheid, verduurzaming, leefbaarheid, infrastructuur en onderwijs besproken. De kandidaat-kamerleden presenteerden hun standpunten en discussieerden over de richting die Noord-Nederland in zou moeten slaan en waar zij zich de komende jaren hard voor willen maken.

Het debat was ook meer dan enkel en alleen uitwisselingen van standpunten. Ten eerste voor de aanwezigen en in het bijzonder de kandidaat-Kamerleden uitleg over SKILL (Shared Knowledge Innovation Learning Lab) en Philips Drachten door vice sitemanager Marloes de Vos.

In de persoonlijke introducties en drie minuten gespreken gaven de kandidaten zich meer openheid aan de aanwezigen en de kijkers online.

Afb 2: Succesvol Noordelijk Verkiezingsdebat belicht toekomstkwesties van Noord-Nederland
Alle deelnemers aan het Noordelijk Verkiezingsdebat 2023 (foto: Leonie Kuizenga)

Mobiliteit

In het debat stonden uiteraard mobiliteit in de regio centraal, in het bijzonder OV in de regio; de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Deze laatste worden gezien als cruciaal voor de verbetering van de regionale bereikbaarheid en de ondersteuning van economische groei. De discussie over zero-emissiezones benadrukte de uitdagingen die ondernemers ervaren met betrekking tot de deadline van 1 januari 2025.

Bouwnormen

Na het verslag konden in de verslaggeving door de Leeuwarder Courant worden gelezen dan er focus werd gelegd op de noodzaak om gemeentelijke bouwnormen te vereenvoudigen om de woningbouw te stimuleren. Anders wordt de gewenste versnelling lastig gaven met name de bouwers door aan de kandidaten. Jouke Spoelstra (CDA), Mariska Rikkers-Oosterkamp (BBB) en Aukje de Vries (VVD) benadrukten het belang van uniforme normen voor een efficiënte woningbouw, met behoud van lokale beslissingsbevoegdheid.

Afb 4: Succesvol Noordelijk Verkiezingsdebat belicht toekomstkwesties van Noord-Nederland
Jouke Spoelstra (CDA), Mariska Rikkers-Oosterkamp (BBB) en Aukje de Vries (VVD) in debat over woningbouw. (foto: Leonie Kuizenga)

Bestaanszekerheid

Agnes Mulder, directeur van VNO-NCW MKB Noord, wees op de cruciale rol van het bedrijfsleven in het waarborgen van bestaanszekerheid en de impact van lastenverzwaringen. Bestaanszekerheid is hartstikke belangrijk maar vergeet niet het verdienvermogen van onze noordelijke ondernemers.

Tecniekonderwijs

Tenslotte werd het belang van investeringen in techniekonderwijs benadrukt, met het voorstel om techniekonderwijs een vaste plek in het curriculum van het basisonderwijs te geven.

Waardevolle inzichten

Het debat toonde de noodzaak van samenwerking tussen ondernemers en politiek voor een bloeiend Noord-Nederland en benadrukte de betrokkenheid en passie voor regionale kwesties. De persoonlijke introducties en discussies boden waardevolle inzichten in de motivatie van toekomstige volksvertegenwoordigers.

VNO-NCW Noord MKB Noord dankt alle deelnemers, waaronder Aukje de Vries (VVD), Aant Jelle Soepboer (Nieuw Sociaal Contract), Mariska Rikkers-Oosterkamp (BBB BoerBurgerBeweging), Wieke Paulusma (D66), Jouke Spoelstra (CDA), Robin Twickler (Volt Nederland), Maarten Goudzwaard (JA21) en Ed Wehnes (Splinter) voor hun bijdragen aan het Noordelijk Verkiezingsdebat.

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio