Klimaat en Bedrijf

28 februari 2024

Leden enquête Netcongestie

Netcongestie, ofwel het fenomeen waarbij de capaciteit van het elektriciteitsnet onvoldoende is om aan de vraag te voldoen, vormt een steeds grotere uitdaging voor bedrijven. Het belemmert niet alleen de groei van bedrijven, maar kan ook leiden tot operationele verstoringen en hogere kosten. Bovendien staat het haaks op onze ambitie om te verduurzamen en over te stappen op schone energiebronnen.

VNO-NCW MKB Noord wil meer inzicht krijgen in de ervaringen,uitdagingen en behoefte van onze leden met betrekking tot netcongestie en verduurzaming.We roepen jullie daarom op om deze enquête in te vullen. Jullie reacties helpen ons om meer inzicht te krijgen in de situatie in Noord-Nederland. Op basis daarvan kunnen we mogelijke oplossingsrichtingen voorstellen en onze lobby beter vormgeven.  

Het invullen van de enquête kost hooguit tien minuten tijd. De enquête bestaat per deelonderwerp (netcongestie en verduurzaming) uit maximaal tien vragen. Aan het eind kun je je contact- en bedrijfsgegevens invoeren. Mocht je liever anoniem willen blijven, dan is dat ook mogelijk. De uitkomsten van de enquête zullen we delen met onze leden en andere belanghebbenden. Uiteraard verspreiden we geen gegevens of uitkomsten die herleidbaar zijn naar individuele bedrijven of personen. 

Vul hier de enquête in.

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio