27 maart 2024

In het Noorden gebeurt het: een nuchtere blik op vooruitgang

In het nuchtere Noorden gebeurt het! Regelmatig fiets ik tussen stad en wad en kijk ik over de prachtige landschappen. Fietsend door de omgeving en de dorpen voel ik het sterke gemeenschapsgevoel. Dit wordt gekenmerkt door een robuust netwerk van samenwerking en noaberschap, zoals ik dat uit het Oosten ken. Als (duo)voorzitter van JNO mag ik daar ook een betekenisvolle rol in spelen.     

Vanuit mijn werk bij Moore MKW heb ik veel contact met ondernemers en overheden. Wat mij opvalt, is dat binnen de netwerken partijen elkaar feilloos weten te vinden en samen te werken, wat resulteert in vruchtbare allianties tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en de maatschappij. Terwijl we bescheiden blijven over onze prestaties, kunnen we niet ontkennen dat we samen goed bezig zijn.

Laten we het goede koesteren, terwijl we blijven streven naar verbetering. Onze regio staat op het punt koploper te worden in verschillende belangrijke thema's, waaronder energie en gezondheid. Maar dan moeten we wel meer doen en minder praten. Ik heb de Noorderling leren kennen als pragmatische aanpakken en vernieuwer. Laten we daar gebruik van maken!

Ik zie vanuit mijn verschillende rollen hoe belangrijk innovatie en vernieuwing zijn. In het Noorden zijn we sterk in het bundelen van de krachten om innovatie te stimuleren en nieuwe kansen te benutten. Deze multidisciplinaire aanpak leidt tot baanbrekende projecten en gezamenlijke initiatieven die de hele regio ten goede komen. Met de opkomst van energiebronnen zoals waterstof nemen we een voortrekkersrol in de transitie naar een groenere toekomst. Onze regio herbergt talloze innovatieve en vernieuwende projecten, maar ook uitdagingen zoals netcongestie, krapte op de arbeidsmarkt en de komst van strengere wet- en regelgeving.

Wij kunnen dit versterken door de komst van financiële middelen vanuit Just Transition Fund en Nij Begun. Het is van cruciaal belang dat de gelden ingezet worden voor een solide infrastructuur waarin bestaande ecosystemen versterkt worden. Respect voor hetgeen wat er is, goede initiatieven verder versterken en ontdekken waar nieuwe mogelijkheden zijn zijn wat mij betreft daarvoor de basis.

Gelukkig beschikt het Noorden al over goed ontwikkelde netwerken, ecosystemen en infrastructuren. De financiële steun uit verschillende fondsen stelt ons in staat om efficiënt kennis te delen, middelen te mobiliseren en innovatie te versnellen. Dat is essentieel om ons potentieel te maximaliseren, onze ambities te kunnen verwezenlijken en die zorgen voor het behoud van onze concurrentiepositie op de lange termijn.

Laten we niet vergeten dat kleine acties grote impact kunnen hebben. Zowel individuen als netwerken zoals JNO hebben de kracht om verandering teweeg te brengen. Binnen onze directe invloedssfeer én daarbuiten.

Of het nu gaat om klimaatverandering, netcongestie, krapte op de arbeidsmarkt of sociale ongelijkheid:   elk probleem vereist aandacht en betrokkenheid. Door informatie te verzamelen, feiten te begrijpen en onze stem te laten horen, kunnen we de eerste stap zetten naar positieve verandering.

Iedereen – dus beste lezer, u ook –   heeft een cirkel van invloed.  Een gebied waarbinnen we directe controle en impact op onze omgeving kunnen hebben. Door onze krachten te bundelen, gemeenschappen te versterken en solidariteit te tonen, kunnen we echt een verschil maken. Of het nu gaat om het aanmoedigen van duurzame praktijken, het strijden voor sociale rechtvaardigheid, of het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit. Laten we onze stem laten horen en werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Bij JNO zijn we hier dagelijks mee bezig.  We zijn vastberaden om onze positie als jonge pioniers verder te versterken.  Laten we blijven samenwerken, innoveren en onze successen vieren, terwijl we bouwen aan een nog stralendere toekomst voor onze prachtige regio.

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio