21 april 2023

Het plan voor de Groningers

Nederland heeft een ‘ereschuld’ aan Groningen. Dat is één van de belangrijkste conclusies van ‘Groningers Boven Gas’, het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Gaswinning. Het rapport geeft een onthutsend beeld van hoe de belangen van Groningers en Groningen zijn genegeerd. De drieslag schadeherstel, preventieve versterking en waardevermeerdering/verduurzaming is slechts beperkt gerealiseerd. En dan hebben we het nog niet over het vierde spoor waar aan gewerkt moet worden: de economie. De Groningse overheden eisten onlangs 30 miljard van het Rijk voor het inlossen van die ereschuld. Wij komen nu samen met een groot aantal partners met een eigen stip op de horizon voor de Groningers.

Met ruim dertig maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers hebben we deze stip aan de horizon geschreven. Dit is niet een allesomvattend plan. Het richt zich vooral op de bebouwde omgeving en de directe leefomgeving van de inwoners en ondernemers van Groningen. Daarmee stut het een aantal van de ambities die in het ‘plan van 30 miljard’: ‘Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen’ worden beschreven.

Download hier het Plan voor de Groningers

het Plan voor de Groningers

In de uitvoering kunnen alle kwaliteiten die Groningen rijk is worden ingezet om te werken aan deze woon- en leefomgeving. We willen samen met alle Groningers zorgen dat we het beste woon-, werk- en leefklimaat van Nederland krijgen. En daar kan iedere inwoner, ondernemer, organisatie en sector een steentje aan bijdragen. Ondertussen maken we ons ook in het Nationaal Programma Groningen (NPG), het Groninger Gasberaad en met onze deelname aan het MKB Programma van de provincie Groningen sterk voor de belangen van ondernemers in het aardbevingsgebied. Hebben jullie vragen, opmerkingen of signalen? Meld ze dan bij ons, dan kunnen we jullie input hierin meenemen.

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio