29 maart 2022

Graag gedaan!

De resultatenflyer van onze vereniging is gepubliceerd. Op deze uitgave lees je naast enkele actuele kengetallen van VNO-NCW MKB Noord ook de behaalde resultaten in de afgelopen periode per strategisch thema. We willen met deze flyer laten zien wat we allemaal doen en bereiken. Want niet altijd alles is even zichtbaar en duidelijk, terwijl jij het als lid het wel mogelijk maakt.

Download hier de resultatenflyer

Resultatenflyer
Afbeelding 3

Ruimte geven aan ondernemers en werkgevers om zo optimaal mogelijk te kunnen ondernemen, dat is de missie waar onze vereniging voor staat. Dat is soms een flinke uitdaging, want dat betekent dat we soms in bijzondere omstandigheden alle zeilen moeten bijzetten om zaken gedaan te krijgen. De afgelopen periode was daarbij zeer uitdagend. Denk aan bijvoorbeeld de coronacrisis en steunmaatregelen, de belangen van het Noorden bij de kabinetsformatie met onze visie 2035 en de samenwerkingen binnen ons brede netwerk zonder dat we ons fysiek mochten verenigen. We kijken dan ook met tevredenheid terug op wat we hebben gedaan en hebben bereikt. We deden het graag en vanuit ons DNA als vereniging. Mogelijk niet pas- send bij de nuchtere aard van ons Noordelingen, delen we deze resultaten over de afgelopen periode toch een keer met deze uitgave.

Graag gedaan!

Voor de komende periode staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. Uitdagingen die we in het vizier hebben, maar ook vast een aantal die zich plots aandienen. Om deze aan te gaan, kunnen we steun van alle werkge- vers en ondernemers heel goed gebruiken; vooral als betrokken lid. Samen staan we sterk en kunnen we opnieuw impact hebben voor het Noorden en een belangrijke bijdrage leveren aan de (Noordelijke) economie.

Sieger Dijkstra

voorzitter
VNO-NCW MKB Noord

Afb 4: Graag gedaan!

Arbeidsmarkt en onderwijs

 • We bieden 750 opleidingstrajecten voor werkenden en werkzoekenden kosteloos aan in een samenwerking met het Noorden Leert Door.
 • We vernieuwen en geven vorm aan de Scholingsalliantie Noord. Deze alliantie zorgt voor bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden.
 • We werken mee aan Make it in the North om aanwezig internationaal talent te behouden voor de arbeidsmarkt.
 • We hebben actief bijgedragen aan een noordelijke aanpak van de crisisdienst-verlening door de coronamaatregelen met het Noorden werkt door en het aanstellen van twee Van-Werk-Naar-Werk regisseurs.

Mobiliteit en infrastructuur

 • We hebben ervoor gezorgd dat de Lelylijn in het regeer- akkoord van Rutte IV staat met een reservering van maar liefst drie miljard euro.
 • We laten het geluid van ondernemend Noord-Nederland structureel horen: lokaal, regionaal en nationaal. Bijvoorbeeld aankaarten problematiek rondom uitbreiding bedrijventerreinen en beschikbaarheid van energie.
 • We zetten ons in voor het behoud van een duurzaam en innovatief Groningen Airport Eelde.
 • We houden Groningen bereikbaar voor ondernemers door partnerschap met Groningen Bereikbaar.
 • We voeren een actieve lobby voor het versneld investeren in de Kootstertillebrug.

Maatschappelijk en vitaal

 • We vergroten de duurzame inzetbaarheid van bedrijven en hun medewerkers door een nauwe samenwerking met Vitaal Bedrijf.
 • We agenderen de VN Sustainable Development Goals in het Noordelijke bedrijfsleven door het Platform Ondernemen en Maatschappij.
 • We hebben de Food Community opgericht met voedselproducerende bedrijven om de sector te helpen verduurzamen.

Digitaal

 • We maken onze leden digitaal weerbaarder door verschillende evenementen te organiseren en met publicaties, zoals het webinar 'Hoe een 14-jarige jouw bedrijf plat kan leggen'.
 • Met de invoering van het 'digitale paspoort' maken we het MKB in Oost-Groningen digitaal vaardiger.
 • Voor de Noordgangen is er een digitale menukaart, waarmee leden speciieke kennis over digitalisering met elkaar kunnen delen.

Klimaat en bedrijf

 • We jagen de toepassing van groene waterstof-techniek in het Noordelijke bedrijfsleven aan, bijvoorbeeld met de aantrekkelijke regeling door Groene Waterstof Booster.
 • We werken aan oplossingen voor zero-emissie bouwen en transport in samenwerking met Green Planet in Pesse.
 • We nemen deel aan het Groninger Gasberaad.

Ondernemerschap

 • We hebben de visie 'Een nieuw perspectief voor een kansrijke rijke 2035' ontwikkeld en gepresenteerd in 'Den Haag'.
 • We hebben structureel overleg met gemeenten en provincies over de corona-aanpak.
 • VNO-NCW MKB Noord was de eerste met een concreet '6 punten actieplan'. Hierin werden gemeenten opgeroepen om ondernemers tegemoet te komen in de coronacrisis
 • We hebben de Corona Toolkit gelanceerd met andere ondernemersorganisaties om ondernemers wegwijs te maken in de beschikbare steunmaatregelen.
 • We hebben Retailers ondersteund in de provincie Groningen, met bijvoorbeeld het project 'Jouw Zaak – Jouw Toekomst'.
 • We maken de Economic Board Noord-Nederland gereed voor een nieuwe periode waar we nog nadrukkelijker 

Gerelateerde artikelen

 • Groot gezamenlijk netwerk
 • Voor ondernemers in Noord-Nederland
 • 50 jaar sterk voor de regio